„Jména padlých popovických občanů byla na pískovcovém památníku, který už od loňska září novotou, špatně čitelná. Proto jsme se dohodli s Tomášem Kopčilem z Bílovic, že jména našich padlých spoluobčanů budou vyryta do pietní desky a ta bude položena u paty pomníku z jeho čelní strany. Stalo se tak v minulých dnech,“ vysvětlila popovická starostka Jitka Nováková.

Obnova památek, do nichž se podle jejích slov už několik let neinvestovaly žádné finanční prostředky, se stala pro Popovické prioritou i v letošním roce. „Dědictví našich předků si zaslouží důstojnou podobu. Proto letos na jaře začneme s obnovou prohlášené památky Poklony sv. Jana Nepomuckého, kříže u kostela a svůj díl péče dostane i sousoší svatých Cyrila a Metoděje, nacházející se ze zadní strany našeho svatostánku,“ informovala starostka.