Poplatky budou vybírat nově přijaté pracovnice z řad zdravotních sester, které absolvovaly potřebné školení. „Informace o tom, na kterém výběrovém místě poplatek uhradit, budou umístěny na tabulích u vrátnice u hlavního vjezdu do KNTB, u budovy úrazovky a budovy LDN. Lidé je najdou také na našich internetových stránkách www.bnzlin.cz,“ řekl předseda představenstva KNTB Zdeněk Mikel.

Pacient, který půjde do nemocnice k ambulantnímu vyšetření, přijde nejdříve do příslušného výběrového místa, kde dostane doklad k úhradě a požadovanou částku zaplatí. Poté odejde do ambulance k vyšetření. Pokud nakonec nebude ošetřen, má nárok na vrácení poplatku.

„Pracovnice ve výběrovém místě samozřejmě každému vysvětlí, jak postupovat. Lze předpokládat, že zpočátku, než se systém vybírání poplatků rozjede, nebudou si někteří lidé vědět rady,“ sdělila náměstkyně útvaru ošetřovatelské péče KNTB Marie Hejtmánková. Poplatek se nevybírá, pokud pacient prokáže, že je v hmotné nouzi. „Potřebný doklad mu vystavuje příslušný městský nebo obecní úřad,“ doplnila náměstkyně.

U hospitalizovaných pacientů je postup placení jiný. „Každý obdrží složenku s identifikačním číslem pojištěnce, které bude současně variabilním symbolem. Příslušnou částku pak může zaplatit hned při propuštění nebo do osmi dnů po propuštění. Platit může i převodem z účtu,“ informovala Hejtmánková.

Přečtěte si také:

Poplatky ve zdravotnictví: jak se budou vybírat

Nemocnice koupila automaty na platby

Lékaři říkají poplatkům ne