„Každoročně vysílá asociace dobrovolníky do salesiánských misií. Ti se tam převážně starají o ty nejpotřebnější. O sirotky, děti ulice a mládež. Pomáhají jim ve školách, internátech a dětských domovech," uvedla Marketa Lengálová ze Salesiánské asociace Dona Boska.

Asociace podle jejích slov vyslala letos osmnáct dobrovolníků do Bulharska, Konga, Mexika, Zambie a dalších zemí. „Na cyrilometodějské oslavy na Velehrad jsem si pozvala otce Sterše, ředitele komunity v Kongu, kde jsem jako dobrovolnice pracovala.

„Mám nesmírnou radost z toho, že jsem mohl oslavit vzácné cyrilometodějské jubileum právě na Velehradě a nasávat tu nádhernou atmosféru poutního místa, do nějž zamířily tisíce lidí," řekla nadšeně otec Sterš.