„K zorganizování tohoto pietního aktu bylo přistoupeno po vzájemné dohodě s děkanem Františkem Králem poté, co se zastupitelstvo obce na počátku roku rozhodlo převzít pomník do svého majetku a provést jeho restaurování,“ prozradil Jan Popelka, starosta Hradčovic. Opravných prací se ujal odborný restaurátor Tomáš Kopčil.

„Zásadním problémem u terasa na pomníku byly praskliny. Ty se musely uzavřít proti dešťové vodě. Pískovcový reliéf byl očištěn a zpevněn. S technologickými přestávkami práce na tomto pomníku trvaly tři měsíce,“ prozradil Kopčil, který momentálně pracuje na kříži v Popovicích a na křížku ve Zlechově. Celkové náklady oprav se vyšplhaly do výše 72 375 korun. Formou dotace z Fondu kultury a památkové péče Zlínského kraje byla na opravu této památky poskytnuta částka 50 000 korun, zbytek uhradila obec Hradčovice.

„Pomník obětem 2. světové války byl v Hradčovicích postaven v roce 1946 z iniciativy zdejšího faráře Jindřicha Koželuhy a z finančních prostředků, které v tehdejší době poskytli občané Hradčovic a Lhotky,“ informoval Popelka. Slavnostně byl poprvé odhalen 28. července 1946. Se svými projevy v tehdejší době vystoupil i zástupce osob vězněných v koncentračních táborech Josef Pastyřík.

„Pomník připomíná oběti rumunských vojáků, padlých při osvobozování Hradčovic, dále místních občanů, popravených, umučených nebo zabitých v době 2. světové války. Jména občanů Hradčovic byla doplněna i o oběti války z vedlejších Drslavic a Veletin,“ dodal starosta. Slavnostní akce bude zahájena koncertem dechové hudby Hradčovjanka, nebude chybět ani proslov starosty Jana Popelky a uherskobrodského děkana Františka Krále.