„Pořádali jsme už několik besed s policisty, proto jsme rádi přijali i tuto možnost, aby si žáci poslechli policejní pohádky," uvedla ředitelka školy Jana Buršová. Děti si vyslechly pohádky jako „O ztracené Jitce" či „Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil". Dějem každého z příběhů provázel policista Honzík, na konci pohádky připomenul správné pravidlo spravedlivý soudce Přemysl. „V knížce je celkem šestnáct pohádek a příběhů. Ty zahrnují časté protiprávní situace, do kterých se mohou děti dostat. Díky nim se dětem vhodnou formou přibližují zásady bezpečného chování či naopak je upozorňují, jakého jednání se mají vyvarovat," popsala policejní pohádkovou knížku Milena Šabatová.