Po událostech v Uherském Brodě, které se udály přesně před třemi lety, se jejich získává téměř nezměnilo, i když mnozí po tom volali.

"Podmínky pro získání zbrojního průkazu jsou stejné. Změna je pouze v tom, že doklad o zdravotní způsobilosti se předkládá již k přihlášce o zbrojní průkaz. Dříve se dokládal až k žádosti o zbrojní průkaz," uvedl vrchní inspektor policie z krajského ředitelství ve Zlíně Petr Jaroš.

Dodal, že pravidelně kontrolují na mysliveckých honech nebo při kontrolách zbraní u kategorie A, což jsou zbraně na výjimku, u fyzických osob, u ostatních pak při prodloužení zbrojního průkazu.

A policie zavedla i jiná opatření v důsledku masakru ve městě Komenského, kdy Zdeněk Kovář postřílel v tamní restauraci Družba osm lidí a nakonec zastřelil i sebe.

Především byly zřízeny takzvané prvosledové hlídky, jejichž úkolem je zajistit především rychlý zásah na místě činu.

Změnila se rovněž legislativa. K 1. červenci 2017 vzešla v platnost novela zákona o střelných zbraních, střelivu a výbušninách.

Dle této novely platí, že pokud vznikne důvodné podezření, že u majitele zbraní došlo k takové změně zdravotního stavu, která může v souvislosti s nakládáním se zbraní představovat ohrožení života a zdraví jak jeho, tak i jiných osob, policisté mu zbraně zadrží.