V třídenním programu čeká návštěvníky akce kromě školní akademie a dalších prezentací také pohled do historie zařízení.

Za padesát let provozu se totiž ve škole hodně věcí změnilo. Zásadně se proměnil například počet žáků. „V počátcích navštěvovalo školu kolem pěti set padesáti dětí nejen z Polešovic, ale také z okolního Ořechova, Nedakonic, Tučap a Vážan. Jejich počet klesl až na dnešních sto šedesát osm,“ poznamenala ředitelka školy Jiřina Martykánová. Na rozdíl od množství žáků ani po letech neupadl zájem dětí o mimoškolní aktivity. V současné době tak žáci navštěvují řadu kroužků, ve kterých se věnují nejrůznějším činnostem, od výtvarných prací přes sportování až po orientální či country tance.

„Nabídka je široká a děti jí hojně využívají. Zapojují se také do různých projektů a podílí se na výzdobě svých tříd i obce. Jejich dílem je například pomalovaná stěna přírodními motivy u hlavní silnice,“ doplnila Martykánová, kterou „zapálení“ a snaha mládeže těší. Odměnou za vzorný přístup většiny žáků je neustálé modernizování školní budovy i jejího okolí. V minulém roce se žáci i personál dočkali nových oken za více než pět milionů korun, letos přišla na řadu rekonstrukce sociálního zařízení školy včetně sprch za přibližně tři a půl milionu korun. „Čeká nás ale ještě řada úprav. Musíme vyřešit opravu střechy a vybudovat nové hřiště s umělým povrchem. Nejnákladnější bude ale kompletní obnova jídelny s kuchyní za více než jedenáct milionů korun. Tato investice ale bude záležet na dotacích, “ prozradil polešovický starosta Michal Zapletal.