V tom období se podle archeologů usadilo v oblasti Polešovic germánské obyvatelstvo, jehož pobyt je tam doložen od druhé poloviny třetího století až do čtvrtého století našeho letopočtu.

„Dochovaly se po nich zahloubené objekty s popelovitou výplní, jeden i s pozůstatkem pece, jejíž výplň obsahovala kromě destrukce původní hliněné kopule také střepy rozbitých keramických nádob, omazy dřevohliněných staveb, skelnou a železitou strusku, zvířecí kosti, dále nástroj vyrobený z odřezaného jeleního parohu určený nejspíše ke kopání nebo provrtané kamenné závaží rybářské sítě,“ prozradila archeoložka Slováckého muzea Dana Menoušková.

Sto tisíc žároviček s pohádkovými postavami rozzářilo Zimní zahradu na Velehradě u domu rodiny Strnadovy.
VIDEO: Sto tisíc žároviček rozzářilo Zimní zahradu na Velehradě

Na jedné z parcel byl podle jejích slov výkopem zachycen také zahloubený objekt datovaný do mnohem staršího období.

„Podle vyzvednutých střepů keramických nádob jej lze přiřadit k lengyelské kultuře. Její příslušníci na našem území pobývali ve druhé polovině pátého tisíciletí před naším letopočtem, tedy před více než šesti tisíci lety. Lidé této kultury zdobili svou keramiku typickými půlkulovitými pupky. Takováto výzdoba se objevila i na jednom z vyzvednutých střepů,“ řekla Dana Menoušková.

Lokalita Díly byla dosud z hlediska archeologických nálezů známá pouze díky pohřebišti kultury popelnicových polí z mladší až pozdní doby bronzové (1 300 až 750 let před naším letopočtem). Germánské osídlení bylo v této poloze zaznamenáno poprvé až v letošním roce,“ upřesnil další z archeologů Slováckého muzea Zdeněk Kuchař.

Ilustrační foto
Minulé zastupitelstvo Brodu nepodpořilo sportovní klub. Naštvaní rodiče reagují

S první etapou výstavby rodinných domů v polešovické lokalitě Díly, bylo započato před více než deseti lety. Archeologické nálezy vydala až druhá etapa výstavby, v letošním roce. Výstavba rodinných domů tam však bude pokračovat i v následujících letech a archeologové proto očekávají další zajímavé objevy.

Vzhledem k tomu, že v katastru Polešovic v minulosti už k řadě archeologických nálezů došlo, aktuální úspěchy archeologů nepřekvapují polešovického starostu Michala Zapletala.

„Už jsme si u nás zvykli na to, že kde kopneme, tam se něco historicky hodnotného najde. Pravděpodobné je to i v následujících letech. Na Dílech je schválena výstavba 38 rodinných domů. Aktuálně jich tam staví kolem deseti. V příštím roce by se měli přidat ti ostatní,“ poznamenal polešovický starosta.