"Sleduji tím dva hlavní cíle. Za prvé, ráda bych studentům relevantních studijních oborů umožnila získání prvních pracovních zkušeností formou zapojení do mé senátorské činnosti. A za druhé, v západní Evropě i v USA je poskytování odborných stáží studentům v pokročilé fázi studia zavedený a osvědčený instrument zvyšování zájmu mladých lidí o politické dění i motivací pro jejich participaci. Pevně věřím, že nabídkou stáží v mé senátorské kanceláři k naplňování tohoto trendu v České republice přispěji,“ vysvětlila senátorka.

Hlavní náplní práce stážistů bude seznámení s chodem a organizací Senátu Parlamentu ČR formou účasti na jednáních výborů, komisí, seminářů a zhotovení protokolů či zpráv z těchto akcí.

Budou se také podílet na přípravě odborných stanovisek, projevů a tiskových zpráv, stejně jako na administrativní a organizační práci spojené s chodem samotné kanceláře senátorky.

Délka stáže je stanovena na dobu minimálně jednoho měsíce s možností prodloužení až na tři měsíce. Lze ji absolvovat dle dohody průběžně po celý rok jak v pražské senátorské kanceláři, tak i v regionální senátorské kanceláři v Uherském Hradišti s výjezdy do Prahy.

Na konci stáže získá absolvent certifikát s detailním popisem jeho činnosti a zkušenostmi, které během stáže získal. Podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň na úrovni bakaláře. Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách senátorky.