Marie Petzoldová, 78 let

Pavel Máca, nedožitých 71 let

Stanislav Bartoň, 95 let

Jarmila Viceníková, 73 let

Jana Poláchová, 85 let

Ing. Jaromír Sýkora, nedožitých 66 let