Zastupitelstvo v Podolí, které má mít v plném počtu devět členů, tak zůstalo pouze ve čtyřčlenné menšině, která je neschopná usnášení.

„Podle dostupných informací, které jsem získal od advokáta, má vedení obce povinnost nahlásit svoji neschopnost usnášení do třiceti dnů na Ministerstvo vnitra. To pak vyhlásí předčasné volby. Pro nás tak jde o jednoznačné vítězství nad svévolí samozvaného vedení obce, které v červenci svrhlo starostku Janu Rýpalovou," sdělil před obecním úřadem Jiří Trávníček, který byl společně s hrstkou místních obyvatel předat rezignační dopisy.