Podle prvního muže Podolí Miroslava Křižky je uzavírání sňatku v takto malých obcích spíše výjimečnou událostí, přestože oddávání patří k pravomocem každého starosty. „Mě v tomto ohledu čeká premiéra. Proto jsme už společně s uherskohradiš­ťskou matrikářkou uskutečnili nácvik nanečisto,“ přiznal Křižka.

Ten bude dnes muset zvládnout dvě základní povinnosti oddávajícího. Společenskou, kdy v proslovu vyzdvihne výjimečnost situace, a úřední. To až prohlásí snoubence po jejich slibu za manžele.

„Myslím, že je velmi praktické mít svatbu v místě svého bydliště,“ podotkl Křižka s tím, že většina obyvatel Podolí jezdí uzavírat sňatky do nedalekého Uherského Hradiště.