Ludvík Chybík se narodil 25. července 1909 ve vesničce Jalubí u Uherského Hradiště. Vyučil se pekařem, ale vždy se živil jako pošťák.

„Ke svému oboru se prý vracel jen o Vánocích, kdy pekl pro celou rodinu cukroví,“ vzpomněla si sociální pracovnice Milada Němcová.

Podle ní přišel senior do domova v roce 1987 i se svou manželkou. „Zejména zdravotní stav paní už Chybíkovým nedovoloval starat se o jejich baťovský půldomek na Letné,“ dodala Němcová.

V současné době má stařeček tři dcery, sedm vnoučat a osm pravnoučat. Manželka mu zemřela dva roky po příchodu do domova.

„Pan Chybík je velmi inteligentní a klidný,“ popsala stav jubilanta staniční sestra Anna Szaboová. „Rád čte a luští křížovky,“ dodala ošetřovatelka. Mezi dary se objevily květiny, dárkové koše a nechyběla Jelínkova slivovice.

„Já si dám rád všechno. Na jídlo i k pití. I tu slivovici si dám,“ pronesl oslavenec Ludvík Chybík. Jeho ošetřující sestra potvrdila, že zdravotní důvody mu v konzumaci žádné z dobrot nebrání.

V příštím roce oslaví v domově stoleté výročí další senior. Jeho další dvě obyvatelky se narodily před osmadevadesáti le­ty.

Česká správa sociálního zabezpečení eviduje ve Zlínské kraji celkem osm a třicet občanů ve věku sto a více let. Ročník narození 1909 mají dva muži a třináct žen. Nejstarší muž na Zlínsku je narozen roku 1906, dvě nejstarší ženy jsou ročník narození 1905. Nejstarší muž naší republiky žije v Olomouckém kraji a je narozen už v roce 1902.