„Žel, počasí nám moc nepřálo, takže jsme museli plánovanou trasu procházky výrazně zkrátit. Sraz jsme si dali u kulturního domu, odkud jsme se přesunuli do místní podšupské slévárny přesných odlitků, kde jsme s nevšedním zájmem zhlédli ukázku jejich výroby. Ze slévárny jsme zamířili ke kříži Pod Kameníky, kde se popovičtí farníci kdysi loučili se zesnulými, než je odvezli pohřbít do Sadů, protože hřbitov v Popovicích byl zřízen až v roce 1910,“ vysvětluje jedna z organizátorek výšlapu Jitka Nováková, jinak starostka obce.

Dveře dokořán otevřené měli pochodníci v základní škole i v kostele Panny Marie Růžencové, kde se mohli u známých lidových jesliček, vytvořených Antonínem Potomákem, na chvíli pomyslně přenést do času vánočního. Poslední zastavení na cestě po dědině patřilo tamnímu muzeu krojů, které na památku jedenáctistého výročí příchodu věrozvěstů slovanských Cyrila a Metoděje na Moravu založil v roce 1963 Štěpán Potomák.

Po čtyřhodinové vycházce obcí přišel v zařízení popovických zahrádkářů čas na besedu se spisovatelem a někdejším šéfredaktorem Slováckých novin Jiřím Jilíkem. Ten účastníkům představil svou nedávno vydanou knihu reportáží, povídek a fejetonů s názvem Jdu Slováckem krásným.

„Byla to moc zajímavá procházka vesnicí. O celé řadě jejích památek jsme toho moc nevěděli. Kéž by podobných akcí bylo víc,“ s nadšením konstatovali Dana a Vlastimil Kadlčíkovi.