Ty jsou totiž při takto nízkých teplotách velmi časté. Podle slov ředitele SVKu Lubomíra Trachtulce (na snímku), který společnost vede už více než dvě desítky let, jsou i tři denně. Slovácký deník ho vyzpovídal, aby zjistil, jaký je postup při havárii, a ředitel také zavzpomínal na nejhorší situace v posledních letech.

Nastaly mrazy čili období, kdy častěji dochází k praskání potrubí, proč?
Vlivem mrazů dochází k pohybům zeminy a tím k větší zátěži a tlaku na vodovodní potrubí. Vznikají tak příčné i podélné trhliny na vodovodním potrubí. Další typ havárií jsou zmrzlé vodoměry v neobydlených domech. Tyto havárie se projeví až při povolení mrazů. Na kanalizační potrubí mrazy nemají v podstatě žádný negativní vliv. Pouze nemůžeme v mrazech použít naši čistící techniku.

Došlo už letos k nějakým takovým nehodám? Který z minulých roků byl na tyto problémy nejbohatší?
V současné době řešíme množství těchto havárií vodovodu. Oproti běžnému období je to asi trojnásobné zvýšení četnosti havárií na vodovodu. Jedno z nejhorších období bylo začátkem loňského roku, kdy bylo mrazivé počasí téměř celý leden a únor, kdy jsme opravovali několik havárií denně.

Jaká byla zatím nejhorší havárie, kterou jsme museli řešit během posledních 5 let?
Není jednoduché stanovit co je nejhorší havárie. Je to ta s největšími materiálními škodami, nejnákladnější opravou nebo s největším počtem postižených obyvatel? V poslední době ale nejhorší byla pravděpodobně havárie potrubí DN 600 v Kunovicích, paradoxně v červnu 2015. Při vzniku havárie byla dočasně omezena dodávka vody do části Kunovic, Kostelan nad Moravou, ale především pro sídliště Štěpnice a nemocnici. Přerušením provozu přívodního řadu po dobu opravy havárie byla ohrožena dodávka vody pro celé Uherské Hradiště.

Jak se prasklé potrubí opravuje, když je půda velmi zmrzlá? Musíte čekat než se oteplí?
Prasklé potrubí opravujeme vždy bezprostředně po zjištění havárie. Při větší četnosti havárií rozhoduje o pořadí oprav důležitost vodovodního potrubí v systému nebo rozsah postižené oblasti v zásobování vodou. Rozhodující jsou také naše kapacitní možnosti techniky a pracovníků. V zimním období je zemina zmrzlá a výkopové práce jsou složitější. Na rozrušení zeminy nestačí běžný bagr, ale musí se použít i pneumatické nářadí. Také pracovní podmínky při opravách havárií jsou pro naše pracovníky velmi ztíženy.

Do kolika stupňů pro vás není mráz “problém”, respektive vám žádné problémy nezpůsobuje? Je pro vás rozdíl holomráz a mráz se sněhem?
Nedá se to přesně specifikovat, cca tak do -5 stupňů Celsia. Nejhorší je ale střídání teplot. Častější havárie vodovodního potrubí jsou u zamrzání a také při rozmrzání zeminy. Holomráz je horší, protože sněhová pokrývka částečně izoluje před mrazem. Při dlouhodobých mrazech to ale nemá vliv.

V jaké hloubce je položeno vodovodní a v jaké odpadové potrubí? Z jakých materiálů toto potrubí je?
Vodovodní potrubí je převážně v krycích hloubkách 1,2 až 1,8 metru. V některých úsecích je krycí hloubka menší asi 0,8 metru, třeba u snížených vjezdů, například na sídlišti Hliník v Uherském Hradišti – Mařaticích, někde ale je i ve větší hloubce, a to asi tři metry, například ulice 28. října v Uherské Hradišti, Došlo k tomu vlivem dodatečných terénních úprav v minulosti.

Existuje materiál, který je více mrazuodolný? Je použitý i v potrubí na Slovácku a kde?
Izolované vodovodní potrubí se používá pouze u přechodů vodovodů na mostních konstrukcích, v našem případě, například na mostě přes řeku Moravu a Baťův kanál v Uherském Hradišti a ve Starém Městě nebo na mostě u Kostelan nad Moravou.

Jde nějak praskání potrubí zamezit?
U starších potrubí ne. U nově budovaných potrubí to lze použitím potrubí z tvárné litiny s bezvadnou pokládkou potrubí do přesně vyhloubené rýhy a řádným hutněním zásypu potrubí.