„Bohužel proces se může ještě protáhnout díky tomu, že jsme již jednou jednali o vylepšení stavu koryta, což nám sice bylo schváleno, ale pouze za podmínky, že si převezmeme zodpovědnost za celý tok na našem území. Tím by však městu přibyla nejen nepatrná část starostí o údržbu vodního toku, ale také by to vyšlo na nemalou částku," podotkl starosta Hluku Martin Křižan.

Podle ornitologa Květoslava Fryštáka je přitom potok Okluka v Hluku jedním ze tří nejvýznamnějších hnízdišť ledňáčka říčního v celé republice.

„Takové významné místa na Hradišťsku jsou ještě na potoku Svodnice u Uherského Ostrohu a na části Olšavy, kde je již jeho ochranné pásmo vyhlášeno. Obyvatelé Slovácka mají štěstí, že jsou v regionu místa jak stvořená pro jeho výskyt s neregulovanými břehy a poměrně čistou vodou," dodal Květoslav Fryšták.