Mladého muže po pádu nejdříve ošetřili zdravotníci v Praze. Odtud byl ve stabilizovaném stavu převezen do nemocnice ve Zlínském kraji, kde bydlí. Po pěti týdnech mohl být teprve vyšetřen ve zlínské krajské nemocnici.

„Zjistili jsme, že pacient potřebuje korekce obličejových kostí a měkkých tkání. Protože bylo komplikované určit správné postavení kostních úlomků pomocí běžných metod používaných na operačním sále, využili jsme technologii mobilního CT přístroje přímo během operace,“ popsal Jiří Šimek, primář Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice T. Bati (KNTB).

Zobrazovací metody určené k navigaci chirurga představují moderní technologii, která proniká do všech intervenčních odvětví medicíny. Mobilní CT přímo při operaci obličeje bylo však v České republice použito vůbec poprvé.

Komplikovaná šestihodinová operace

Mladý pacient podstoupil šestihodinovou operaci. Byla první v řadě dalších výkonů, které je třeba provést na cestě k úplnému uzdravení.

„K nám se pacient dostal po pěti týdnech od pádu. Postavení kostí po úrazu a prvním ošetření v jeho obličeji nebylo uspokojivé a dobré pro budoucí život – esteticky i funkčně. Domluvili jsme se proto na operaci a využili zobrazovací metody 3D CT přímo na sále. Díky tomu jsme mohli hned vidět, nakolik je korekce přesná, a vyhnout se nesprávnému postavení. Mladík měl poraněné kosti po celém obličeji včetně kořene nosu, očnic, horní a dolní čelisti. Rozšířením horní čelisti došlo k vytvoření poúrazovému „rozštěpu“ patra, neměl hlavičky dolní čelisti zakloubené v jamkách. Jednotlivé kosti na sebe navazují, proto nesprávné postavení částí obličeje a zubních oblouků „řetězí“ jakoukoliv chybu dál. Promítá se to potom do všech částí obličeje od čela až k bradě. Bylo to komplikované poranění a nelehká operace,“ uvedl primář Jiří Šimek.

Pan Jiří s onkologickým onemocněním dostal ve zlínské nemocnici speciální náhradu odebrané čelisti
VIDEO: Rakovina mu vzala čelist, ve Zlíně dostal speciální náhradu

Jeho kolega a další operatér z Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie KNTB Štěpán Pohanka k tomu dodal: „U první operace jsme dávali dohromady obličejový skelet. Po zhojení kostí řešíme další následky poranění – například uvolnění jizvy dolního víčka doplněním kožního štěpu a jeho následné „podložení“ tukovou tkání tak, aby víčko bylo plně funkční. Dalším úkolem bude plastika měkkého patra, které po rozdělení při polykání neplní svoji funkci. Pacient má tudíž potíže jíst a mluvit jako dříve. A na řadu přijde také doplnění chybějících zubů.“

Operace je jen začátek

Součástí léčby je intenzivní rehabilitace otevírání úst, které je omezeno zkrácením žvýkacích svalů. Masáže jizev pomáhají snížit jejich tah a omezení pohybu. Mladého pacienta čekají v budoucnu ještě další operace, které by měly pomoci následnému zavedení zubních implantátů k náhradě chybějících zubů a okolní přilehlé kosti. Ve zlínské krajské nemocnici absolvoval celkem tři operace, čtvrtá by měla následovat zanedlouho.