Jen loni žádného z téměř dvou set členů zmíněných organizací nenapadlo, že by zlotřilá pandemie koronaviru nedovolila uskutečnit výroční schůzi 20. března 2020, ani dvě v náhradním termínu, a to 22. května a 11. září. Členové velehradských organizací STP a SPCCH doufali, že se situace v naší vlasti uklidní a vrátí se do života před pandemií. Teprve v závěru letošního prvního pololetí se šíření nákazy covidem-19 stabilizovalo a devítičlenný výbor s důvěrníky obou organizací mohli začít s přípravou výroční schůze, nikoliv jak bylo tradicí za jeden rok, ale kvůli koronaviru za roky dva, a to 2019 a 2020.

O letošním druhém říjnovém pátku se zaplnil sál velehradského turistické centra víc než stovkou členů STP a SPCCH, dislokovaných do několika obcí Moravy, aby si mohli vyslechnout zprávu o činnosti obou organizací, doplnili výbor o dva nové členy, potvrdili zvednutím ruky správnost kroků minulých i budoucích, ale také zatleskali slovům pronesenými hosty. Předsedovi základní organizace Boršice, krajské a okresní organizace SPCCH Ladislavu Hamříkovi a starostovi Velehradu Aleši Mergentalovi.

Ten poděkoval a složil poklonu devítičlennému výboru za jeho dosavadní činnost a vzdal dík členům výboru Stanislavu Daňkovi (83) ze Salaše a Václavu Peckovi (84) za třicetiletou práci v devítičlenném výboru organizace zdravotně a tělesně hendikepovaných.

Výroční členská schůze byla nejvhodnější příležitostí poznat, co nového se v organizaci STP a SPCCH děje a co se bude ve Velehradě dít po výročním rokování. „Bývalá zasedací místnost obecního úřadu se proměňuje v novou spolkovou klubovnu s kuchyňkou a se zázemím. Sloužit bude nejen zdravotně a tělesně postiženým členům našich organizací, ale i seniorům, kteří nejsou v žádné z nich organizovaní,“ řekl velehradský starosta.

O činnost velehradské organizace se živě zajímal předseda krajské a okresní organizace SPCCH Ladislav Hamřík. Nastínil, jaké akce a ozdravné pobyty, při nichž se hendikepovaní s radostí potkávají, jsou pro ně na příští rok zmíněnou okresní organizací SPCCH připravovány.