„Tisíce dětí z České republiky už za těch deset přemýšlelo o životě a odkazu soluňských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a své představy oděné do současného výtvarného vyjádření poslaly odborné porotě," uvedla Eva Blešová, koordinátorka soutěže Cestou dvou bratří. Malé výtvarníky pochválila za to, že každý rok se svými obrázky pokoušejí odkrýt kousek pravdy nejen o tom, co bylo kdysi, ale hlavně o tom, nakolik jsme z ní dnes schopni vytěžit dobro.

Soutěž byla i letos inspirována dobrodružnou cestou dvou bratří Cyrila a Metoděje a opět se nemazatelně zapsala do kultury našeho národa. „Může však inspirovat náš dnešní život a připomínat tak bohatství předků, které stále uchováváme," řekla Marie Otáhalová, učitelka brněnské ZUŠ.
Letos se ve sklepení Stojanova gymnázia Velehrad sešlo 1457 prací, které byly ve III. kategoriích hodnoceny devítičlennou odbornou porotou v čele s jejím předsedou Adolfem Bornem.

„Desátý ročník soutěže byl zaměřen na řeholní život a hodnoty, které z něj převzala i světská společnost – sounáležitost, jednotu smýšlení, vzájemnou pomoc a radu," informovala Eva Blešová. Poznamenala, že poprvé se ve II. kategorii objevila možnost zpracování tématu formou komiksu, který představuje zábavné oživení i motivaci pro malé tvůrce. Pro děti z mateřinky bylo lákavé kreslit neznámou horu Olympos a kláštery s řeholníky, kteří na ní žili.

„Já jsem se rozhodla, že voskovkami namaluji pracovní den řeholníka. Do ruky jsem mu přimalovala džbánek. Jsem moc ráda, že právě ten můj obrázek zvítězil v kategorii žáků základních uměleckých škol," svěřila se osmiletá Terezka Mikovcová z Kostelní Lhoty, která navštěvuje ZUŠ v Pečkách.
Na nejvyšším stupínku pro vítěze 2. kategorie stála ze Slovácka Barbora jedenáctiletá Křiváková ze ZŠ Větrná Uherské Hradiště, ve stejné kategorii skončila třetí stejně stará Terezka Kučerová ze ZŠ Prakšice a v kategorii žáků ZUŠ si kresbou Porada s rybičkami vysloužila u poroty druhé místo Kateřinka Pavelková z hradišťské SZUŠ Slovácko.