„Přímo na objekt základní školy bude navazovat dlažba z větších formátů, vznikne tam tak příjemný prostor pro setkávání. Úprav se dočká také plocha kolem vysazených tisů a v okolí památníku, ke kterému povede nový přístup," nastínila chystané úpravy Bronislava Struhelková, vedoucí Odboru investic hradišťské radnice. „Momentálně jsme ve fázi zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby. To začne konkrétně 20. června. Se samotnými pracemi chceme začít nejpozději v října letošního roku," doplnil další upřesňující informace starosta města Květoslav Tichavský.

Radnice se také chystá dokončit opravu fasády samotné školy, včetně výměny oken.

Úpravy prostranství před ZŠ Unesco jsou součástí širšího záměru na obnovu veřejných prostranství v centru města Uherské Hradiště. Práce se budou týkat také parku za Obchodní akademií, Komenského náměstí a části ulice Svatováclavská. Celkové výdaje dosáhnou částky 24,5 milionu korun. Polovinu až 85 procent nákladů pokryje dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, zbytek uhradí město z vlastního rozpočtu.

Novou podobu prostranství před ZŠ Unesco znázorňuje zpracovaná vizualizace.

Novou podobu prostranství před ZŠ Unesco znázorňuje zpracovaná vizualizace. Zdroj: Městský úřad Uherské Hradiště