Právě ty by umožnily plynulý průjezd lodí v délce bezmála osmdesát kilometrů. Stát vyjdou téměř na tři sta milionů. Když nyní turista nasedne na loď v Kroměříži, může plout pouze k bělovskému jezu nad Otrokovicemi. Pokud chce však pokračovat v plavbě až do Skalice na Slovensku, musí zde přestoupit do jiné lodě připravené pod jezem. Do Hodonína zatím nevede vodní doprava po Baťově kanálu vůbec.

Podle informací Ředitelství vodních cest (ŘVC) České republiky by se ale měly obě plavební komory začít stavět už v příštím roce. „Ministerstvo dopravy nyní uvolnilo na vybudování komor dvě stě sedmdesát milionů korun. Můžeme tedy začít s projektováním,“ přiblížil vedoucí oddělení rozvoje ŘVC Jan Bukovský.

V současné době zpracovává ŘVC dokumentaci pro územní řízení a zhodnocení vlivu na životní prostředí pro plavební komoru na bělovském jezu.