„Důvodů je hned několik. Jednak jsou Velehradské slévárny momentálně zakonzervovány a potom je Stojanovo otcovské srdce věcí, která vyžaduje trochu jiný způsob lití, a to právě tady v Popovicích chlapi umí,“ vysvětlil Otmar Oliva v obklopení rozžhavených tavicích pecí.

V pátek, krátce před půl devátou ráno, rozezněl výrobní prostor Antonína a Silvestra Dědkových zvuk klaksonů. Svolával tým specialistů na tavbu.

„Senzory ohlásily, že bronz, jenž se dokonale taví při teplotě 1200 stupňů, je po hodině připraven. V dalších pecích se zatím předehřívají formy s jednotlivými částmi plastiky,“ popsal Antonín Dědek.

Padesát obrazů Ašota Arakeljana a arménských mistrů v Redutě. Na vernisáž dorazily davy. Nechyběla ani výprava z Horního Němčí.
VIDEO: Arménské umění v Redutě. Na vernisáž dorazily davy

„Část bude bude bronzová, část postříbřená a část pozlacená, každý díl se odlévá zvlášť. Kompletní relikviář bude téměř metr vysoký,“ dodal autor díla Otmar Oliva.

Artefakt Stojanovo otcovské srdce vzniká jako připomínka letošního stoletého výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Umístěn má být v kapli velehradské baziliky, kde je pohřben. Pokud bude blahořečen, stane se opravdu relikviářem.

Mančaft tavičů se už oblékl do speciálních ochranných obleků s ochrannými štíty, navlékl azbestové rukavice a nastoupil k nejdůležitější činnosti dne.

Zatímco jedna skupina přiváží na řetězech a kladkách tyglík, nádobu rozpálenou do oranžova a naplněnou roztaveným bronzem, druhá přináší v kleštích nahřáté formy a klade je do speciálního pískoviště uprostřed haly. Jedni formu usadí a další do jejího otevřeného hrdla lijí roztavený bronz.

Takto plní jednu formu za druhou, až je za necelé půl hodiny naplněno všech jedenáct kusů. Následuje bezmála hodinová pauza, kdy formy chladnou. Poté se skořepiny odstraňují z odlitků silným proudem vody a otloukají.

„Já si doma jednotlivé části složím a zjistím, co se jak podařilo. Pak vše zkompletuji a dílo dokončí cizelér,“ přiblížil Otmar Oliva finální fázi, která Stojanovo otcovské srdce teprve čeká.

Pokud vše půjde dobře, dočkají se slavnostního odhalení díla návštěvníci velehradské Cyrilometodějské poutě.

Otmar Oliva odléval na Velehradě památník Miladě Horákové pro univerzitu v Olomouci.
Otmar Oliva odléval odléval památník Miladě Horákové pro olomouckou univerzitu

Na rok 2023 připadá výročí 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Matice velehradská proto iniciovala vznik uměleckého díla s názvem Stojanovo otcovské srdce, které má zpřítomňovat jeho odkaz a vyjadřovat vztah současné generace k tomuto ctihodnému muži. Je rovněž projevem přání především moravských křesťanů, aby byl brzy blahořečen. (Papež František v roce 2016 uznal dekretem jeho heroické ctnosti, což je předstupeň blahořečení).

Stojanovo otcovské srdce je plastika v podobě relikviáře, vyjadřující myšlenku Stojanovy štědrosti, starosti o bližního: srdce žhne, je trháno, rozdává se. Připojena jsou Stojanova slova: Mám, co jsem dal druhým. Jeho štědrost tryská z trojúhelníkového podstavce, který symbolizuje Nejsvětější Trojici. V podstavci je zakomponována rovněž symbolika svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Svatohostýnské. Prostřednictvím znaku je třetím připomenutým místem olomoucké arcibiskupství jako sídlo moravských metropolitů. 

Umělecké dílo bude instalováno v Královské kapli velehradské baziliky, kde je Antonín Cyril Stojan pohřben. Bude-li Stojan blahořečen, může se stát relikviářem.

Ačkoliv Stojanovo výročí úmrtí připadá až na září, plastika ozdobí kapli už u příležitosti červencových cyrilometodějských oslav. Dílo bude odlito z bronzu, vycizelováno a patinováno zlatem a stříbrem. (zdroj: Matice velehradská)