Ten umělecký artefakt vytvořil z iniciativy Matice velehradské k příležitosti výročí 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (zemřel 29. 9. 1923).

Nyní toto jeho dílo odlité z bronzu a patinované zlatem a stříbrem získává finální podobu u cizeléra Davida Březíka ve Zlíně – Velíkové.

Plastika podle Matice velehradské ztvárňuje myšlenku Stojanovy štědrosti, starosti o bližního: srdce žhne, je trháno, rozdává se. Připojena jsou Stojanova slova: Mám, co jsem dal druhým. Otmar Oliva své dílo zamýšlel a zrealizoval v podobě srdce rozvíjejícího se do prostoru ve fundamentu tří bodů – Hostýna, Velehradu a Panny Marie.

„Rozvinutí je znázorněno stříbrnými fragmenty,“ upřesnil Otmar Oliva.

V podstavci je zakomponována rovněž symbolika svatých Cyrila a Metoděje. Dalším připomenutým místem je skrze znak olomouckého arcibiskupství Olomouc, coby sídlo moravských metropolitů. Plastika podle Matice velehradské vyjadřuje vztah současné generace k Antonínu Cyrilu Stojanovi - ctihodnému muži i přání především moravských křesťanů, aby byl brzy blahořečen. Papež František v roce 2016 uznal dekretem jeho heroické ctnosti, což je předstupeň blahořečení.

Stojanovo otcovské srdce bude instalováno v Královské kapli velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, kde je Stojan pohřben. V budoucnu, pokud bude blahořečen, by srdce mohlo sloužit jako relikviář Stojanových ostatků. Požehnáno má být 4. července bezprostředně po mši svaté v 15 hodin.

„Uvidíme, zda se obřadu ujme administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík či dokonce pražský arcibiskup Jan Graubner. Toto ještě nemáme vyjednáno,“ řekl místopředseda Matice velehradské Petr Hudec.

Matice velehradská pořádá sbírku pro financování vzniku Stojanova otcovského srdce. Zatím se však na jejím účtu nesešel dostatek ze 402 tisíc korun.

„Chybí nám ještě asi 100 000,“ prozradil Deníku Petr Hudec, jenž ale věří, že se potřebná částka od příznivců na kontě nakonec sejde.