O zapracování opatření, omezujícího možnost kopírování prací, do školního řádu uvažovalo na počátku letošního roku zlínské gymnázium na náměstí T. G. Masaryka.

„Nakonec se toto opatření neukázalo jako nezbytně nutné. Problém se objevoval zejména v předmětu český jazyk a ve výuce dalších cizích jazyků. Profesoři daných předmětů si se studenty promluvili a vysvětlili jim zásady vypracovávání zadaných úkolů, kterými se musejí řídit. Od té doby problém nepokračuje,“ objasnila ředitelka gymnázia Alena Štachová.

Také vedení otrokovického gymnázia v minulém školním roce zvažovalo zavedení klauzule, ošetřující problém plagiátorství, přímo do textu školního řádu, a to od září letošního roku.

„Tento problém se ale na naší škole v poslední době nevyskytl, proto jsme nakonec od zavedení klauzule o plagiátorství ve školním řádu upustili. Studenti jsou navíc v textu školního řádu na nutnost zachovávání určitých pravidel chování upozorněni již v obecné rovině. Vyučující práce kontrolují, žáci musejí navíc uvádět zdroje,“ sdělil ředitel otrokovického gymnázia Ivo Kramář.

Podle něj by se každý pokus o plagiátorství řešil snížením známky. Pokud by šlo o závažnější prohřešek, došlo by také na kázeňská opatření.

Ačkoliv se případy kompletního kopírování textů z internetu již vyskytly, ve Zlínském kraji jev plagiátorství výrazněji rozšířen není, alespoň dle tvrzení zástupců dalších oslovených středních škol.

„My jsme se zatím s tímto problémem nesetkali,“ konstatoval ředitel Gymnázia ve Valašských Kloboukách Ondřej Kašpar. Pokud by se však případ doslovného kopírování u studentů vyskytl, je odhodlán řešit jej rázným způsobem. „Jistě by kompletně opsaná práce byla řešena známkou nedostatečná. Sešla by se také pedagogická rada, která by doporučila další postup tak, aby se řešený případ stal precedentem,“ ujistil Kašpar.

Ani ředitelka Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě Zdislava Svobodová na svém vzdělávacím ústavu podobný případ nezaznamenala. „Na naší škole jsme podobný případ ještě neřešili, takže nemáme opatření proti plagiátorství ve školním řádě zakotveno,“ řekla.

Také kroměřížská Obchodní akademie byla případů doslovného opisování zatím ušetřena.

„Plagiátorství u nás na škole zatím nebylo. O postihu jsme tedy zatím nepřemýšleli, nicméně pokud bychom uvažovali o podobném případu, byť zatím čistě v hypotetické rovině, zřejmě by práce nebyla uznána a byla by pochopitelně podle toho klasifikována,“ zamyslel se ředitel školy Jan Žárský.

Přísný postoj k této problematice zaujal i ředitel Obchodní akademie a VOŠ ve Valašském Meziříčí. „V naší škole by se plagiátorství řešilo spíše u studentů vyšší odborné školy nebo bakalářského studia,“ uvedl ředitel Aleš Kubíček.

„Postupovalo by se dle ustanovení autorského zákona a studenti jsou o tom náležitě poučeni. Co se týká středoškolských studentů všeobecně, je jasné, že internetové stránky s předem vypracovanými otázkami se u nich těší značné oblibě. Naši profesoři jsou však při čtení textů pozorní, a pokud mají jakékoliv podezření, práce kontrolují za pomoci internetu. Také zde hrají roli jejich zkušenosti, profesor pozná, zda daný student je schopen napsat samostatně práci v takové kvalitě, v jaké ji odevzdal,“ vysvětlil.

Případný postih by se pak podle něj řešil případ od případu, dle závažnosti opsané práce a rozsahu opisu. „Věci do školy z internetu neopisuju. Za první nechci mít problémy a za druhé mi to přijde nefér,“ říká k tomu například studentka Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Barbora Ladická.