Cenu pro nejlepšího dirigenta si z Věčného města odvezl i sbormistr Filip Macek. Po dvou letech bude pěvecký sbor Stojanova gymnázia v Římě opět zpívat. Nikoliv na festivalu, ale při třídenní národní pouti k 30. výročí kanonizování Anežky České, při níž také poděkuje za 30 let svobody v naší zemi.

Do Věčného města odejel pěvecký sbor v neděli 10. listopadu, v pondělí 11. listopadu v 11 hodin bude jako jediný z pozvaných sborů zpívat při modlitbě českých a moravských biskupů, ale také při společné modlitbě litanií k našim národním patronům, a to v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila. O čtyři hodiny později se uskuteční slavnostní zahájení národní pouti v bazilice Santa Maria Maggiore.

Málokdo si ovšem uvědomí, že za tak významnou událostí, která do Říma přivede tisíce poutníků, české a moravské biskupy i státní představitele, se skrývá neuvěřitelně mnoho píle a mravenčí práce sbormistra Filipa Macka i mladých zpěváků, studentů velehradského Stojanova gymnázia.

Hlavní bohoslužba národní pouti k výročí svatořečení Anežky České v bazilice sv. Petra ve Vatikánu se uskuteční v úterý v 10 hodin. „Bude to na den a minutu přesně, jako se v ní před třiceti lety uskutečnilo svatořečení Anežky České.

Zpěvem bude bohoslužbu doprovázet sbor Stojanova gymnázia spolu s pěveckými sbory Collegium Hortense, Entropie, Scholou brněnské mládeže pod taktovkou Štěpána Policera a SMoG pod vedením Jana Zástěry. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR,“ uvedl Filip Macek. 

Neskrýval radost nad tím, že pěvecký sbor velehradských gymnazistů bude zpívat ve středu také na Svatopetrské náměstí ve Vatikánu při generální audienci u Papeže Františka, kdy mu bude předána Charitativní sbírka Koruny sv. Anežky jako dar pro chudé a potřebné.

Studenti Stojanova gymnázia v doprovodu pěti kantorů zamířili do Říma také proto, aby poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obnovu  naší země i s přímluvou sv. Anežky České. Jejich zpěv doprovodí bohoslužby, ale také budou mít v Římě svůj vlastní program. Zpět do poutního Velehradu se vrátí v sobotu dopoledne.

Na nádvoří před velehradskou baziliku a kostelík Cyrilka přijel v pátek sv. Martin na bílém koni v doprovodu šermířů a Římanů.
Na Velehradě přivítali světce Martina a užívali si tradice