Gazdík se stal známým i tím, že pohnal českou vládu k soudu do Štrasburku pro diskriminaci obyvatel obcí a menších měst. Český parlament i na jeho popud změnil zákon a obce a města ve Zlínském kraji si tak v letošním roce polepšily o téměř 400 milionů korun.

Kolik lidí je ve vaší kandidátce?

Naše kandidátka je čtyřicetipěti členná. Plus pět náhradníků.

Kolik předpokládáte, že získáte v krajských volbách křesel?

My bychom rádi získali na procenta dvouciferný výsledek, což by mělo znamenat nějakých pět, šest křesel.

Co chcete v případě úspěchu po krajských volbách změnit?

Určitě styl jednání Krajského úřadu, přiblížit tento úřad lidem, změnit atmosféru. Ta tam dnes podle mě není dobrá. Chceme se více soustředit na problémy běžných lidí, více spolupracovat s obcemi a s jejich starosty při řešení každodenních problémů.

A co změny v rozdělování financí?

Když srovnám jako starosta provoz obce s provozem Zlínského kraje, tak bych si nedovolil chovat k obecním prostředkům tak, jak se v některých případech chová kraj ke krajským prostředkům. Kraj nezveřejňuje výsledky výběrových řízení, nezveřejňuje smlouvy nad sto tisíc. Z veřejných internetových stránek kraje se dozvíte o jeho hospodaření pramálo nebo téměř vůbec nic. Jsem pro efektivnější hospodaření. Musí existovat veřejná kontrola nad tím, jak kraj hospodaří.

Představte se i jako obyčejný člověk, jaké koníčky, jak relaxujete po práci?

Jsem vedoucí skautů. Shodou okolností dnes jedu do Prahy, dostal jsem nějakou cenu České rady dětí a mládeže za spolupráci dětí s politiky. Mám rád i dobrou hudbu, jezdím na kole a věnuji se svým třem dětem.

Martin Lavay