Zhruba pět tun suti pochází právě ze svatostánku. Před několika dny se masa, původně tvořící římsu části kostela, utrhla a spadla do dvora. V té chvíli se naštěstí v prostoru nikdo nepohyboval, v opačném případě mohla mít událost nedozírné následky.

Zavinil pád části kostela koncert?

Dvůr je v současné době uzamčen a klíče střeží jako oko v hlavě strážníci městské policie, jejichž služebna se nachází v budově bývalé jezuitské koleje. „Když římsa spadla, neslyšeli jsme žádný hluk. Na náměstí se totiž v tu chvíli konal koncert, a ten zřejmě rachot padající římsy přehlušil,“ podotkl velitel hradišťských strážníků Vlastimil Pauřík.

Událost zaskočila i hradišťského faráře Petra Dujku. „Nic podobného nepamatuji. Ta římsa na kostele vydržela po tři sta let nástrahy počasí i válek a najednou zničehonic upadne. Nechápu to. Všechny římsy svatostánku nyní musí prohlédnout statik,“ plánuje Dujka, který se zamýšlí i nad příčinami zřícení zdiva.

„Část římsy, která se zřítila, měří asi osmnáct metrů. Může se jednat o důsledek vytrvalých dešťů a možná i narušení statiky části objektu v souvislosti se zvukovými vibracemi z koncertu na náměstí,“ zamýšlí se Dujka.

Jeho druhou verzi ale zpochybňuje pracovnice Odboru architektury, plánování a rozvoje uherskohradišťské radnice Dagmar Borunská. „Kostelní zvony způsobují mnohem větší vibrace než koncert. Za třináct let mé práce v úřadu si nepamatuji, že by k podobnému případu někde na Slovácku došlo,“ pátrala v paměti Borunská.

K neštěstí mnoho nescházelo

Oslovení obyvatelé Slovácké metropole nad nečekaným jevem jen nechápavě kroutili hlavou. „Je vlastně štěstí, že římsa spadla do dvora, ale i tam bývají v létě koncerty a vystoupení. Nechci raději ani domýšlet, kdyby se tam zrovna něco podobného konalo,“ předestírá hrozivou představu pravidelná návštěvnice kostela Antonie Koníčková.