„Dojde k celkovému zastínění jednotek v domě číslo 1199 a zastínění níže položených bytů patrovým parkovištěm v domě číslo 1200. Přetíží se také kapacita přilehlých ulic a podstatně se sníží počet zelených ploch,“ vyjmenovávají petenti ve svém požadavku směrem k městu.

S upřesněním některých požadavků se pak svěřila místní Milena Marešová.

„Podle návrhů u nás vznikne betonová džungle s obrovským dopravním provozem kvůli patrovému parkovišti. Už nyní v naší lokalitě parkuje spousta mimo hradišťských řidičů. Dá se předpokládat že po zprovoznění parkovacího domu tento počet naroste,“ vysvětlila Milena Marešová.

Alternativní variantou, kam parkovací dům umístit, je podle ní nevyužitá zelená plocha u vlakové tratě, s tím, že zeleň by namísto toho mohla vzniknout třeba na místě současného parkoviště.

Obyvatelům petice pak odpověděl přímo starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

„Obavy týkající se zhoršení dopravní situace vnímáme a také víme, že již dnes není propustnost křižovatek v okolí sídliště dostatečná. Město se však řešením neuspokojivé situace systematicky věnuje,“ ubezpečil místní Stanislav Blaha.

Od záměru si naopak vedení města slibuje zlepšení parkovacích kapacit i zvýšení kvality bydlení a bezpečnosti ve Staré Tenici.

„V budoucích jednáních s investorem budeme mít na zřeteli obavy, na něž signatáři odkazují a budeme dbát na to, aby celý záměr byl v souladu s platnou legislativou, a aby byl co nejšetrnější k současné zástavbě i vegetaci,“ sdělil Stanislav Blaha.

Dvojici bytových domů společně se starou kotelnou a objektem centra Akropolis nabízel k odkupu v minulém roku Zlínský kraj.

Přes zájem města odkoupit objekty se nakonec podařilo nemovitosti získat soukromé společnosti ST Development, která nedlouho nato zveřejnila vizualizace, jak by se celá lokalita mohla v budoucnu proměnit.

Krom oprav dvou stávajících bytovek navíc však počítá s přestavbou kotelny na bytový dům a s vybudováním patrového parkovacího domu v jeho sousedství.

„Počet veřejných stání pro vozidla studie nejen zachovává, ale ještě navyšuje. Současných devadesát navyšuje na dvě stě dvacet,“ potvrdil jednatel ST Development Petr Kvapil. Pohledové podmínky v některých bytech se sice změní, podle Petra Kvapila se však jedná o postup, který je v souladu s normami a zákony.

„S městem jednáme a návrh parkovacího domu vyplynul po určité shodě na několika schůzkách. V případě petice, kdyby nám byla předložena, jsme připraveni se k požadavkům vyjádřit a vše vysvětlit,“ dodal Petr Kvapil.

Záměr jeho společnosti navíc počítá i s jednou významnou novinkou. Soukromý investor je totiž dle slov Petra Kvapila připraven jednat o převodu objektu centra Akropolis pod město. Stejně tak chce společnosti rekonstruovat vodovodní přípojku, kterou koupila společně s nemovitostmi, a předat ji Hradišti.