V pátek 12. května je členové petičního výboru zanesli na podatelnu městského úřadu. Počítají s tím, že dokumentem se budou na svém nejbližším zasedání zabývat uherskobrodští zastupitelé.

„Myslím, že 219 podpisů je dost, a proto od petice očekávám minimálně to, že ji zastupitelé projednají. Tak, jak jim to ukládá zákon. O petici se sice na uplynulém zastupitelstvu diskutovalo, nyní by se měla stát tématem zastupitelstva 26. června,“ řekla Deníku členka petičního výboru Tereza Kánová.

Přiznala však, že ne všichni Broďané, kteří s obsahem petice souhlasí, ji také podepsali.

Ředitelkou na ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě byla Dagmar Bistrá 22 let
Vedení Brodu odvolalo oblíbenou ředitelku školy. Politická odveta, tvrdí učitelé

„Setkali jsme se i s tím, že někteří by to rádi podepsali, ale měli obavy, aby jim to nezpůsobilo nějaké komplikace,“ dodala Tereza Kánová. Brodský místostarosta Ladislav Kryštof potvrdil, že petice se na červnovém zasedání zastupitelstva určitě projednávat bude.

„Petice řeší ze zákona rada města, určitě ji proto projedná a podá informaci do nadcházejícího zastupitelstva,“ nechal se slyšet Ladislav Kryštof.

V otevřeném dopise se proti ředitelčinu odvolání z funkce vyjádřili také mnozí zaměstnanci školy.Dagmar Bistrá skončila na ZŠ Na Výsluní ve funkci ředitelky 4. dubna. Poté, co ji odvolalo vedení ze strany zřizovatele, tedy města Uherský Brod. Důvodem jejího propuštění mělo být porušení pracovně právních vztahů. Porušit zákoník práce měla Bistrá v několika případech souvisejících s výpovědí vedoucí školní kuchyně Dagmar Horáčkové 27. ledna 2021. Ta byla v letošním roce soudem shledána jako neplatná.

Slovácké muzeum získalo Zlatého mamuta, ocenění za popularizaci archeologie. Předávání ceny v Brně.
Slovácké muzeum získalo Zlatého mamuta, ocenění za popularizaci archeologie

Celé znění petice za projednání rozhodnutí o odvolání Dagmar Bistré z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Na Výsluní Zastupitelstvem města Uherský Brod: Vážení členové Zastupitelstva města, my, níže podepsaní občané a také rodiče dětí, které navštěvují ZŠ a MŠ Na Výsluní v Uherském Brodě vyjadřujeme tímto podporu PaedDr. Dagmar Bistré a nesouhlas s formou a načasováním odvolání PaedDr.

Dagmar Bistré z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Na Výsluní. PaedDr. Bistrá byla ze své funkce odvolána v průběhu pololetí bez jakéhokoliv předchozího upozornění a s okamžitou platností (navíc necitlivě v den zápisu dětí do prvních tříd). Tento krok uvedl školu do nestabilní situace a ohrozil její bezproblémové fungování.

Zároveň to působí tak, že přestože bylo rozhodnuto o okamžitém odvolání, nebyly podniknuty nezbytné kroky, které by zabezpečily udržení současné úrovně poskytované veřejné služby. Především zajištění osoby, která by byla se situací srozuměna a okamžitě připravena převzít obsáhlou agendu řízení školy. My jako rodiče máme nyní velké obavy o budoucnost školy a našich dětí. Obáváme se, jestli školu neopustí kvalitní učitelé nebo jestli budou děti moci nadále využívat programy a projekty (jako například Erasmus+), které jsou zde exkluzivně nabízeny.

Bude nám vedení města schopno zaručit, že úroveň školy a výuky zůstane na stávající vysoké úrovni? Pro rodiče dětí, které do školy teprve nastoupí nebo byly zapsány do první třídy právě v den odvolání ředitelky, je situace naprosto nepřehledná, protože vůbec neví, kam bude teď škola směřovat. Mnoho z nich zvolilo tuto školu po pečlivém výběru právě kvůli jejímu renomé a na základě doporučení, mnohdy jmenovitě na ředitelku Bistrou. Paní ředitelka Bistrá svoji funkci vykonávala dlouhá léta velice kvalitně a v zájmu školy, jejích žáků i rodičů. Vůči nám, rodičům, vystupovala vždy vstřícně, s maximální snahou vyřešit každou situaci ke spokojenosti všech, často nad rámec svých povinností.

Jedním příkladem z mnoha může být také to, jak bravurně a rychle dokázala zorganizovat online výuku v době největšího rozšíření onemocnění Covid-19, kdy děti nemohly osobně docházet do školy. Současná úroveň ZŠ a MŠ Na Výsluní a podmínky, které zde děti mají, jsou nezpochybnitelným důkazem toho, že paní ředitelka Bistrá své povinnosti zajišťovala mimořádným a nadstandardním způsobem.

Paní ředitelka Bistrá je velice schopná manažerka a díky jejímu vedení škola poskytuje nadmíru kvalitní veřejnou službu, která na pomyslné misce vah svým významem dalece převáží význam jednotlivého izolovaného pochybení v podobě porušení zákoníku práce a neplatné výpovědi z pracovního poměru, které vedlo k jejímu odvolání. Jsme přesvědčeni, že na pracovně právní spor, který škola se svojí zaměstnankyní vedla, nelze pohlížet jako na závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z činností, úkolů a pravomocí ředitelky školy.

A nejsou známy žádné další závažné chyby či nedostatky v řízení školy, které by byly pro chod školy aktuálně natolik ohrožující, aby odůvodnily okamžité odvolání. Tyto skutečnosti nebyly při rozhodnutí Rady města o okamžitém odvolání ředitelky Bistré brány dostatečně v potaz, a proto považujeme toto rozhodnutí za nepřiměřený důsledek výše uvedeného pochybení. Žádáme tímto, aby tato záležitost byla komplexně projednána a přehodnocena na zasedání Zastupitelstva města Uherský Brod.