Jde o reakci na možné varianty transformace mařatické teplárny, s nimiž petiční výbor nesouhlasí. Okolí teplárny je dlouhodobě sužováno prachem ze skládky z hnědého uhlí, a její přeměna je pro aktivisty sice vítanou změnou, leč netají se obavami z případné transformace teplárny na tu na bázi spalování komunálního odpadu v kombinaci s vodními kaly nebo zpracování odpadu biologického.

„Při ohlášení prvotního záměru změny paliva na zemní plyn jsme byli přirozeně potěšeni,” zmiňuje člen petičního výboru František Pecha.

Po prvních zmínkách o jiných variantách však přiznává, že zbystřili, začali zjišťovat více, a nakonec zpracovali vlastní studii mapující základní fakta o možných dopadech na širší okolí, a to zejména na kvalitu života a zdraví obyvatel města.

Petice podle jejích iniciátorů není myšlena útočně – jejím hlavním cílem má být informovat obyvatele a nechat je vyjádřit svůj názor na to, že spalovat komunální odpad, vodárenské kaly či zapáchající odpad skladovat v širším centru Uherského Hradiště, není preferovanou variantou.

„Nejsme spjati s žádnou politickou stranou či hnutím, nikdo nás nesponzoruje, jsme prostě jen sousedé, kteří se obávají, aby se město nerozhodlo pouze pro logisticky nejjednodušší variantu s nejvyšší ekonomickou výhodností, ale aby vědělo, že nám na našem okolí opravdu záleží,” objasňuje předseda petičního výboru Jakub Grós.

Kolem nové spalovny podle jeho slov bydlí spousta obyvatel – ať už je řeč o Rybníku, Tůních či starých Mařaticích.

„A navíc jsou vedle tenisové kurty, skautská klubovna, vysoká škola a vlastně i základní škola či aquapark,” dodává Jakub Grós.

Někteří obyvatelé, kterých se budoucí volba varianty spalovny může týkatt, už ve svých schránkách našli informační leták. Petici je možné v červnu podepsat na mnoha místech Uherského Hradiště, například na zahrádce restaurace Koruna či v areálu tenisových kurtů. Na konci června má být sběr podpisů zakončen happeningem a petice předána radnici.

Hradišťský starosta Stanislav Blaha Deníku sdělil, že petici vnímá pozitivně. Je to podle něj důkaz, že se lidé o život ve městě aktivně zajímají.

„Rozhodnutí, jakým palivem nahradit spalování uhlí v teplárně, bude složité a každý názor by měl být zvážen, ať bude pro nebo proti kterékoliv z posuzovaných variant. O postupu výběru nejlepší varianty informujeme od začátku otevřeně, a tak to také zůstane. V tuto chvíli město nepreferuje žádnou z variant, rozhodovat se budeme na základě toho, jak budou jednotlivé varianty výhodné pro město a naše občany,“ upřesnil starosta.

Kritérií je podle něj celá řada, přičemž dopad na životní prostředí a zdraví lidí jedním z těch nejdůležitějších.

„K výhradám vůči dvěma variantám zmiňovaným v petici se jistě studie nebo později CTZ s.r.o. vyjádří. A ještě chci opravit jeden údaj z petice, nejsou posuzovány varianty tři, ale minimálně čtyři, jak jsme již zveřejnili ve Zpravodaji města.

Varianty budoucí CTZ v Uherském Hradišti:

První posuzovanou variantou je jednoduchá náhrada kotlů na spalování hnědého uhlí moderními nízkoemisními kotli na zemní plyn. Druhou variantou je kombinace těchto plynových kotlů a kogeneračních jednotek, které kromě tepla vyrábějí i elektrickou energii, třetí bere jako základ variantu druhou a doplňuje ji o zařízení na energetické využití komunálního odpadu, tzv. ZEVO. Čtvrtou variantou je výstavba kotelny na spalování biomasy a kalů z čistírny odpadních vod. Výběr dalších variant je na zpracovateli studie, ale je pravděpodobné, že mezi nimi nebude chybět výstavba stanice na výrobu bioplynu, kde by byl likvidován i biologicky rozložitelný komunální odpad, a bioplyn by byl spalován v plynových kotlích a kogeneračních jednotkách.