Jeho zpracovatel Václav Obluk tvrdí, že záměr těžařů je v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

„Dobývání štěrkopísku prakticky neovlivní nebo minimálně ovlivní živočichy, rostliny, ekosystémy, klima, hmotný majetek a kulturní památky. Ovlivní sice půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší a hlukovou situaci, krajinu a přírodní zdroje, avšak (…) nevýznamným způsobem,“ konstatoval ministerský posuzovatel Obluk.

Jenže takové hodnocení se ani trochu nezamlouvá občanskému sdružení Zelená hráz, které v Ostrohu vzniklo na začátku dubna, aby hájilo postoje odpůrců těžby. Aktivisté už reagovali nesouhlasným stanoviskem zaslaným přímo do rukou ministra životního prostředí Tomáše Chalupy.

„Posudek jsme pečlivě pročetli a nalezli jsme v něm pouze úpornou snahu zdůvodnit neškodnost zamýšlené těžby a bagatelizování jejích negativních důsledků na životní prostředí a tvář krajiny,“ uvedla zakladatelka sdružení Martina Hýžová.

Nespokojení Ostrožané také sepsali petici, pod niž se podepsalo více než devět set lidí, a předali ji radním. „Podle vyhlášky odpovíme autorům petice do třiceti dnů od jejího převzetí, tedy do 15. července. Již dříve se ale radnice i městský úřad vyjádřily k těžbě štěrkopísku záporně. Oponentura pana Obluka to však vůbec nebrala v potaz, tak uvidíme, co z toho nakonec vyplyne,“ řekl uherskoostrožský místostarosta Ivan Klauda.

Aby mohli těžaři začít s dobýváním suroviny, musejí ostrožští zastupitelé jejich záměr posvětit změnou územního plánu. A to se zatím nestalo.

„Zastupitelstvo na konci června schvalovalo změny v územním plánu, žádná plocha určená pro těžební jezero v něm ale zanesená není. O tom budeme jednat až v případě, že ministerstvo životního prostředí vydá kladnou EIA (stanovisko k vlivům záměru na životní prostředí – pozn. aut.),“ dodal Klauda.

Ministerstvo EIA vydá jednak na základě již vydaného posudku, přihlížet ale bude i k výsledkům veřejného projednávání, které se v Ostrohu uskuteční v půlce srpna. Přítomni na něm budou zástupci ministerstva, města i těžařů, odborníci a veřejnost.

Spor obyvatel a samosprávních orgánů s těžební firmou Jampílek se točí kolem ložiska čítajícího pět milionů kubíků štěrkopísku. To se nachází mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem.

Odpůrcům vadí případné následky těžby – zvýšený průjezd nákladních aut, úbytek vody ve studních, praskající domy kvůli posuvu podloží a znehodnocení zdroje pitné podpovrchové vody, který zásobuje kohoutky 130 tisíc lidí v okrese Hodonín. Proti vybudování třicetihektarového jezera se vyslovilo několik obecních úřadů, hodonínští vodohospodáři a značná část obyvatel regionu.

Občanské sdružení Zelená hráz si podle slov jeho zakladatelky Hýžové vůbec nepřipouští, že by zastupitelstvo města těžbu posvětilo. „Minimálně do příštích komunálních voleb věříme, že nás zastupitelé podpoří,“ tvrdí Hýžová, která však není zastánkyní radikálních aktivistických metod.

„Nejsem si jistá, zda vedou k něčemu dlouhodobějšímu, spíš bychom se bránili právní cestou. Pomocí www stránek, informačního zpravodaje, osobní a elektronické komunikce jsme dosáhli vysokou informovanost o této problematice, jen naši občané nesmějí nabýt dojmu, že tento boj vybojujeme za ně,“ naznačuje Hyžová, podle níž musí být lidé aktivní, zajímat se o to, co se děje v jejich městě, a hlavně – nenechat se „přemluvit“ sponzorskými dary bohatého těžaře. „Jde nám všem do budoucna o hodně a to, co se stane, už nikdy nepůjde vrátit zpět,“ uzavírá aktivistka.