„Z posledních čísel vyplývá, že v roce 2009 nám občané zaslali 51 stížností a dvě petice. Stížnosti se týkaly činnosti úřadu, chování jeho zaměstnanců, sousedských vztahů, stavu komunikací, kanalizací, dopravy, stavu veřejných prostranství, životního prostředí a ostatních,“ vyjmenoval tajemník hradišťského městského úřadu Josef Botek. Dalších šest stížností zaslali lidé opakovaně. Ty však zástupci města do statistiky za rok 2009 nezahrnuli. Jednou ze stěžovatelek byla i důchodkyně Jiřina Stloukalová.

„Já jsem zaslala na město dvě stížnosti. Jedna se týkala záměru na kácení stromu v centru Hradiště, druhá pak na odstranění keřů a stromů v blízkosti mého bydliště, na ulici Jana Blahoslava. Na obě mi velmi ochotně odpověděla pracovnice odboru životního prostředí, s výsledkem ale spokojená nejsem,“ sdělila Stloukalová. Její nespokojenost souvisí především s odstraněním zeleně v okolí jejího bytu, která pokračovala i poté, co telefonicky a pak i písemně kontaktovala pracovníky města. „Také s poznatky ohledně druhé stížnosti, týkající se plánů na odstranění stromů z centra města, nemohu být spokojena,“ vysvětlila Stloukalová.

Nespokojení obyvatelé města loni doručili na radnici i dvě petice. Jedna z nich se týkala pěti pojmenovaných problémů obyvatel ve čtvrti Rybárny, ve druhé pak lidé požadovali výstavbu protihlukové stěny v Míkovicích. Tu si nakonec nevymohli.

V případě petice z Rybáren chtěli obyvatelé tamní městské části dosáhnout také obnovení bezpečného přechodu pro chodce v blízkosti jejich čtvrti, vyřešení nájezdů a sjezdů na chodníky a požadovali tam navýšení počtu kontejnerů. Petici se 164 podpisy v září 2009 projednala rada města.

„Představitelé města k problémům a připomínkám, které trápily obyvatele městské části Rybárny, přistoupili aktivně. Se zástupci této čtvrti jednal místostarosta Květoslav Tichavský. Připomínky se vyřešily,“ informovala mluvčí Městského úřadu Uherské Hradiště Petra Zemčíková. Problém přechodu pro chodce byl v tom, že v místě, kde kdysi byl, docházelo k dopravním nehodám. Po čase ale ze silnice zmizel. „Dopravní značení vyznačující přechod jsme odstranili s tím, že jsme ponechali místo pro přecházení. Chodci v tomto místě mohou silnici i nadále přejít, ale se zvýšenou opatrností,“ podotkla Zemčíková. Pro vyřešení požadavku na odpadkový kontejner bylo navrženo zřízení dalšího stanoviště pro kontejner.

Ze statistiky vyplývá, že se počet podnětů mírně zvyšuje. Například v roce 2006 úředníci na hradišťské radnici obdrželi 43 stížností, v roce 2007 pak 47. O rok později lidé zaslali 45 kritických připomínek.