Zbytek historického areálu z přelomu sedmnáctého a osmnáctého století je dnes v havarijní a zchátralém stavu. Vedení Hluku přitom již několikrát v minulosti zamítlo možnost, že by se namísto úplné demolice část objektů zachránila.

„Tlačí nás čas, protože střecha severní budovy je v natolik špatném stavu, že by mohla ohrozit blízko stojící vozidla. O demolici jsme rozhodli především z finančního důvodu. Opravit Penkův statek by stálo několik desítek milionů korun a v rozpočtu bychom tak velkou částku těžce hledali nebo by nám jinde chyběla,“ sdělil k prosincovému rozhodnutí zastupitelstva starosta Hluku Martin Křižan.

Namístě zchátralého objektu by pak podle jeho slov měla vyrůst městská zeleň.

„Poté bychom už nemuseli rozhodovat v časové tísni a případnou výstavbu naplánovat v klidu. Je to ale běh na dlouhou trať. Považoval bych za úspěch, kdybychom se toto volební období alespoň domluvili se zastupiteli, co všechno tam v konečné fázi vyroste,“ nechal se slyšet Martin Křižan.

Odsouhlasenému zbourání celého areálu předcházel návrh opozičního zastupitele Pavla Dohnala (Moravané s podporou ČSSD a nezávislých), kterým požadoval část budov zachránit.

„Dodemolovala by se východní budova. Na severní části by se vyměnila pouze střecha a vznikly by tam prostory pro muzeum jízdy králů a muzeum hospodářství. Západní část by pak sloužila jako knihovna,“ upřesnil podobu projektu Pavel Dohnal.

V jeho snaze jej podporuje navíc i Miroslav Šuránek. Právě ten byl v roce 2012 u založení Spolku na ochranu a obnovu Penkova statku.

„Mé stanovisko se v tomto nemění, tedy jsem proti demolici a pro opravu historického objektu. Plány Pavla Dohnala znám a plně jej v jeho snaze podporuji,“ poznamenal Miroslav Šuránek.

Přestože zastupitelé nakonec v prosinci prohlasovali srovnání se zemí všech budov, Pavel Dohnal neztrácí naději.

„Detailní studii a rozpočty navrhované opravy chci předložit ještě na únorovém zastupitelstvu. Odhlasované bourání totiž počítá s dotací. Tu ale podle mých informací město nemá nárok získat,“ dodal Pavel Dohnal.