„Díky dotacím jsme v loňském roce pořídili techniku na zefektivnění hospodaření v lesích. Svépomocí jsme opravili štíty a zábradlí na budově obecního úřadu, postarali jsme se o údržbu rozhledny na Velkém Lopeníku včetně instalace nových kadibudek. Též jsme svépomocí opravili most na silnici k Chatě Lopeník,“ řekl Deníku starosta Lopeníku Roman Buček.

A to podle svých slov nepočítá čištění příkop, vysprávky obecních cest, údržbu zeleně, opravy poruch vodovodního řadu a další běžné provozní činnosti.

Čekání na verdikt 

V případě obecních investic v letošním roce starosta ještě neví, jak vesnice dopadla se žádostmi o dotaci na opravu místní komunikace „K horní škole“ či se žádostí o dotaci na posílení vodního zdroje vybudováním nové vrtané studny a výměnu přivaděče od stávajících studní do vodojemu.

„Do budoucna budeme muset také řešit rekonstrukci vodovodního řadu, respektive jeho prvních tří částí, které jsou zastaralé a poruchové,“ prozradil lopenický starosta.

Rovněž zatím nezná verdikt ohledně žádosti o dotaci na zateplení a rekonstrukci fasády budovy bývalé školy.

„Realizace projektu Stavební úpravy bývalé školy pro účely spolkové a kulturní činnosti obce Lopeník z MAS Bojkovsko již probíhá a měla by být hotova do konce prázdnin. Jde o přestavbu vnitřních prostor na společenský sál, dále menší sál pro dětský klub Lopeníček a sociální zařízení,“ řekl Roman Buček.

Do budoucna podle něj bude také potřeba úspěšně dokončit Komplexní pozemkové úpravy.

„V běhu je i změna územního plánu především kvůli chystané budoucí výstavbě sběrného dvora. Tento projekt je však teprve ve fázi záměru,“ dodal lopenický starosta.

Mnoho kilometrů, malý rozpočet

Mezi požadavky obyvatel vesnice, které musí řešit jde často o opravy silnic k jejich pozemkům.

„Zde situaci komplikuje velká rozloha katastru a s tím spojená velká kilometráž a malý rozpočet. V získávání dotací jsme pak také limitováni a to především z důvodu nevypořádaných majetkových vztahů. Řada cest leží na soukromých pozemcích, komunikace nemají ani své parcely a jsou pouze vyježděné v terénu. Na ně proto ani dotace žádat nelze. Tento neutěšený stav by měly odstranit právě ony probíhající Komplexní pozemkové úpravy,“ upozornil Roman Buček.