„Objekt byl v havarijním stavu. Kulturní dům má ale pro obec velký význam. Sídlo v něm mají některé prodejny, ale i kadeřnictví, kavárna s kuchyní a další provozovny. Využíváme ho pochopitelně jako kulturně-společenský stánek,“ připomněl význam zařízení Jaromír Čáp, starosta Pašovic.

Slavnostní zprovoznění opravené budovy připadlo na uplynulou sobotu. V kulturním programu vystoupily děti z místní mateřské školy a základní školy v Prakšicích. Poté si návštěvníci prohlédli zrekonstruovanou budovu. V závěru se všichni pobavili u neformálního posezení za doprovodu country kapely.