Názory na tento záměr se mezi zastupiteli ale diametrálně rozcházejí. S kritikou přišel například zastupitel Antonín Seďa (ČSSD).

„Otázkou zůstává zejména vzhled podobné stavby. Současné parkoviště a okolní plochy tvoří ucelený pohled na okolí sportovní haly a kina Hvězda. Obávám se, že pokud se bude jednat o vysokou stavbu bez střechy, ráz této lokality by nesmírně utrpěl,“ upozornil Seďa.

O užitečnosti předloženého plánu ale nepochybuje architekt města Aleš Holý.

Chcete se vyjádřit k problému? Hlasujte v anketě vpravo!
„Přiznám se, že jsem o záměru příliš podrobností neslyšel. V každém případě by nadzemní parkoviště velmi zlepšilo možnosti parkujících řidičů. Podobná stavba by ale nesměla být příliš vysoká. Zůstává otázkou, zdali by nízká stavba dokázala pojmout větší počet automobilů. V opačném případě by s největší pravděpodobností totiž neměla smysl,“ vyjádřil se Holý.

Kompletní články najdete v tištěném vydání Slováckého deníku a nově ve službě E-paper.