Jednatel společnosti Zdeněk Mléčka je přesto nakloněný k řešení a chce počet zaparkovaných aut zaměstnanců snížit. Požaduje ale alespoň čtyři rezervovaná místa.

„Parkovací místa na jedné straně zabírá z osmdesáti procent firma Amon a člověk tady nemůže vůbec zaparkovat. To mně vadí,“ postěžovala si spolu s dalšími Staroměšťany Lenka Dobešová.

Větší počet odstavených automobilů připouští i jednatel společnosti Zdeněk Mléčka. Nevidí ale důvod, proč by měli jeho zaměstnanci parkovat jinde. „Najít volné místo má čas každý. Když dojedu před firmu a nemám kde auto postavit, taky jedu zaparkovat jinam,“ poznamenal jednatel.

Veřejné parkoviště podle něj pracovníci společnosti nevytěžují bezdůvodně. Mají sice k dispozici firemní dvůr, ale i ten je stále obsazený. „Samozřejmě že neparkujeme venku, abychom měli dvůr prázdný. Stojí tam až pět aut naráz,“ upozornil jednatel Mléčka.

Do sporu se nehodlá příliš míchat staroměstský starosta Josef Bazala. Ten respektuje fakt, že na veřejném parkovišti může vozidlo odstavit kdokoli. „Pokud se dotyční nedomluví osobně, nemáme ani jak problém řešit. Strážníci mohou zasáhnout pouze tehdy, když budou auta stát mimo vyhrazené plochy,“ upřesnil starosta.

Jediná možnost, jak omezit počet parkovaných aut pracovníky firmy, byla podle něj při povolování původní provozovny. „S takovým vytížením se asi nepočítalo. Pokud se například prodejní prostory změní na výrobní a objem parkovaných aut se zvýší, už zakročit nemůžeme,“ vysvětlil Bazala.

Řešení problematické situace nabízí Zdeněk Mléčka. Přestože by nemusel, je ochotný ustoupit. Požaduje ale minimálně čtyři rezervovaná místa. „Pokud bychom měli k dispozici tyto plochy a garantovala by to městská policie, víc bychom nezabrali. Tak by se dal problém řešit,“ navrhnul jednatel.

O tom ale starosta nechce ani slyšet. „My takové věci neděláme. Navíc ke mně ještě nedorazila ani žádná stížnost. Proto teď odmítám cokoli řešit,“ uzavřel Bazala.