Uskutečnil se tam třetí ročník akce s názvem Otevírání pastvin, které v prostoru někdejšího vojenského cvičiště symbolicky odstartovalo pasteveckou sezonu.

„Touto akcí chceme dostat Rochus jako takový do povědomí dětí i dospělých. Věřím, že se sem naučí chodit a budou tu obdivovat nejen krásy přírody," informoval uherskohradišťský starosta Květoslav Tichavský. Netajil se tím, že město má připraven koncept vybudování dalších objektů na Rochusu. „Tím prvním, který tu byl loni v září otevřen, je historická roubená stodola z Břestku, pocházející z 19. století," sdělil starosta.

Podle ředitele obecně prospěšné společnosti Park Rochus Jana Blahůška by mělo v areálu přibýt v návaznosti na studii krajinného inženýra Ivana Otruby několik stromových alejí. „Letos bychom měli vysazovat z větší části dvě z nich. Díky dotačním prostředkům z Operačního programu životního prostředí by mělo být vysazeno sto stromů v jarošovské a 170 v mařatické aleji," sdělil Blahůšek.

Mařatická alej naváže na sad starých odrůd ovocných stromů, který byl vysazen v roce 2010. V jarošovském aleji budou vysazeny listnaté stromy, které oddělí jádrové území s nalezišti motýla bourovce trnkového od zemědělsky udržované krajiny.

„Nepočítám s tím, že bychom letos kromě postavení šestimetrového tesaného dubového kříže u kaple sv. Rocha něco jiného budovali. Přál bych si, aby kříž požehnal kněz u příležitosti jarošovském pouti," svěřil se ředitel Parku Rochus.

S napětím očekávali děti i dospělí vypuštění ovcí a malých jehňat na rochuské pastviny. „Moc se mně i mému pětiletému bráškovi Šimonkovi líbily ovečky, zvláště ty malé. V Praze takovou příležitost nemáme. S rodiči si nenecháme ujít ani naučnou stezku a prohlídku kaple sv. Rocha," řekl plný nadšení z návštěvy Rochusu jedenáctiletý Mikuláš Hanuš z Prahy.

„Pro děti jsme připravili Hmyzí stezku, na niž se vydali s pracovním listem. Do něj pak museli napsat odpovědi na otázky, které na ně čekaly na několika stanovištích. Kluci a holky třeba přiřazovali naše ptáky do budek, skládali puzzle a podobně," prozradila Lenka Pavelčíková z přírodovědného centra Trnka při Domu dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště.

„Já jsem správně přiřadil k obrázkům domácích zvířat jejich produkty. Naučil mě to taťka s babičkou," pochlubil se šestiletý Kubíček Sádecký z Mařatic. Osmnáctiletá Jitka Nováková ze Strážnice si zase vyzkoušela na Rochusu předení ovčí vlny na kolovrátku. „Docela mně to šlo, protože mě to učila babička, ale živit bych se tím nechtěla," vrtěla hlavou Jitka.