Bývalá jezuitská zahrada se dočká především úprav chodníků a zeleně. „Chodníky budou z betonové dlažby a vydlážděny budou nějakým přírodním materiálem jako je například žulová kostka. Před samotnou budovou školy budou vysázeny nějaké nové keře a stromky, pokácet bylo zapotřebí pouze jeden ořech," informovala o úpravách Bronislava Struhelková, vedoucí odboru investic Městského úřadu v Uherském Hradišti.

Cestičky napříč parkem budou také uzpůsobeny dnešním potřebám. „Jisté rozmístění chodníků v parku musíme dodržovat už jen třeba s ohledem na skutečnost, že se tam nachází dva památné stromy. Nicméně v současnosti například ústí jeden z chodníků mimo průchod u budovy Zevosu, proto dojde k jeho narovnání oproti tomuto průchodu a tomu pak bude uzpůsoben i přiléhající přechod pro chodce," upřesnila Bronislava Struhelková. V tomto parku podle ní doposud nebyly činěné žádné výraznější úpravy. Se začátkem prací se počítá na přelomu září a října.