Bohoslužby v chrámu sv. Františka Xaverského a následného průvodu věřících centrem metropole Slovácka se totiž osobně účastnil apoštolský nuncius v ČR, tedy vatikánský vyslanec, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

Procesí zhruba 300 lidí za doprovodu dechovky prošlo středem města s krátkými adoračními zastávkami u čtyř oltářů na Masarykově náměstí, Zelném trhu, Mariánském náměstí a u kostela Zvěstování Panny Marie vedle františkánského kláštera.

Třídění odpadu. Ilustrační foto.
Nejlépe v kraji třídí odpad v Hradišti, Luhačovicích, Šumicích a Haluzicích

Papežův vyslanec arcibiskup Okolo Deníku prozradil, že přicestoval na pozvání uherskohradišťského děkana P. Josefa Říhy. Před bohoslužbou jej na radnici jej přivítali místostarosta Čestmír Bouda s místostarostkou Pavlínou Jagošovou a dalšími radními.

Slavnost Těla a krve Páně, lidově Boží tělo je svátek římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v eucharistii.

Slavení svátku může být provázeno procesím, při němž vyjde z kostela liturgický průvod v němž kněz nese Nejsvětější Svátost Oltářní (eucharistii), nad ním bývají nesena „nebesa“ v podobě baldachýnu. Průvod se zastavuje na čtyřech předem určených místech, kde jsou postaveny malé mobilní oltáře, u nichž se konají krátké pobožnosti - adorace. Historie slavení Božího těla sahá do 13. století.

Za první Československé republiky byla tradice těchto procesí živá a svátek Božího těla byl i státním svátkem. Tradice průvodů na veřejnosti byla potlačena po roce 1948 v celém tehdejším Československu v období tzv. reálného socialismu, kdy bylo zakázáno vycházet mimo kostel.

Po roce 1989 se tradice průvodů při Slavnosti Těla a krve Páně spontánně obnovila. Liturgické průvody věřících, kněží i spolků s nesením korouhví, figurín světců, Ježíška, Panny Marie a Ježíše se v současnosti pořádají nejen v Orientu, Římě a dalších italských městech, ale také v katolických zemích Německa, ve Španělsku, v Mexiku, Uruguayi a dokonce i v New Yorku.