„Děkuji sboru, který tady zpíval. Ať vám všem Pán požehná," vzkázal jim na dálku. Reportér České televize Josef Kvasnička zaznamenal také reakce velehradských gymnazistek.

„Řekly jsme mu, že ho máme rádi, a taky jsme ho pozvaly do naší země větou Papa Francesco, navštivte Česko," usmívaly se nadšené dívky.

Radostných chvilek a mimořádného setkání se dočkala teprve dvouměsíční Edita Anežka Bábiková, jejíž maminka je původem z Bánova a tatínek z Vacenovic.

Tu v náručí na Svatopetrském náměstí drželi její rodiče, když kolem nich papež projížděl v papamobilu. Nečekaně kousek od nich zastavil, holčičku si nechal přinést a požehnal jí.

Poutníkům z České republiky, mezi nimiž nechyběl ani Ondřej Benešík ze Strání, věnoval ve středu papež František hodně času. Bylo to také kvůli soše sv. Anežky České, kterou mu její autoři z Polešovic předali i s výtěžkem sbírky pro chudé.