„Nad akcí převzali záštitu Svaz letců České republiky, odbočka číslo 22 generála Janouška – Přerov, Sdružení československých zahraničních letců 1939–1945 Praha, Československá obec legionářská a Svaz bojovníků za svobodu Zlín, hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a Rada obce Boršice,“ uvedl boršický starosta Petr Matoušek.

Stanislav Mikula se narodil 2. května 1918 v Boršicích u Buchlovic jako jedno ze sedmi dětí Anny a Matouše Mikulových. Po skončení měšťanské školy odejel pracovat do Ostravy, kde se vyučil zedníkem a při zaměstnání studoval. „Tady jej zastihla okupace fašistickým Německem. Nehodlal se s touto situací smířit a hledal způsob, jak aktivně přispět k osvobození vlasti. V červenci 1939 přešel za dramatických okolností se svým boršickým kamarádem do Polska, kde se stali příslušníky československého legionu, který sdružoval odpůrce německé okupace Československa,“ vyprávěl jeho syn Vlastislav Mikula, podplukovník v záloze.

Ve vzpomínkách, čím vším jeho táta prošel, připomenul, že první bojový křest prodělal mezi Lvovem a Tarnopolem. Po pádu Polska se dostal s legionem na území Sovětského svazu, pak na Střední východ, účastnil se spolu s britskými a australskými vojáky bojů v Sýrii a Libanonu, účastnil se i útoku do nitra Libye v rámci ofenzivy proti Rommelovi v severní Africe. „Válečným letcem se stal můj táta 7. dubna 1943. Ke zvládnutí letecké navigace byl převelen do Kanady a potom k 111. operační a výcvikové peruti do Nassau na Bahamách v karibské oblasti střední Ameriky. Příslušníkem 311. československé bombardovací perutě se stal v srpnu 1944. Do vlasti se táta vrátil 31. srpna 1945. Po maturitě v roce 1946 nastoupil jako důstojník v další činné službě na letišti Přerov a o tři roky později, v důsledku nezákonných perzekucí vůči bývalým zahraničním vojákům, byl z armády propuštěn. V polovině 60. let byl částečně rehabilitován, plně pak až v květnu 1991,“ vzpomínal jeho syn.

On spolu s rodinou Mikulových dal rodnému domku svého otce, který zemřel 28. dubna 2006, nový vzhled. Na domě bude odhalena 30. dubna 2008 pamětní deska Stanislavu Mikulovi, jejímž autorem je boršický kamenosochař Vít Bilík. V rodném domě plukovníka Mikuly bude téhož dne otevřena muzejní expozice. Obec na pietní akci přispěla dvaceti tisíci korunami.