„Archeologické průzkumy nepotvrzují dobytí a vypálení velkomoravských hradisk dobyvateli, ať již šlo o Uhry nebo kohokoliv jiného. Spíše se jeví jako pravděpodobné, že říše oslabená spory Svatoplukových synů se postupně rozpadla a východní (slovenská) část říše se dostala pod vliv Uhrů. Na Moravě však ještě dlouho v desátém století fungovala církevní správa, Morava měla arcibiskupa jménem Jan a několik sufragánů, to znamená, že o fyzické likvidaci Moravanů nemůže být řeči. Spíše se dá říci, že se vyčerpala a dostala se pod vliv nových státních útvarů Uhrů a Čechů,“ řekl mimo jiné ve své přednášce Galuška. Památník Velké Moravy je otevřen veřejnosti do konce měsíce října včetně malé expozice nálezů objevitele Veligradu Antonína Zelnitia.

Přečtěte si také:

Šperky viděla tisícovka lidí