Nakonec zastupitelé doporučili variantu výstavby plynových kotlů spolu s kogeneračními jednotkami a zařízením na energetické využití směsných a velkoobjemových komunálních odpadů. To vše ale s podmínkou, že dojde přihlášení ZEVA do jurisdikce zákona o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC).

V teplárně v Mařaticích by tím mělo skončit obyvateli kritizované spalování hnědouhelného prachu. Nahradit by jej měly tři kotly a dvě kogenerační jednotky na zemní plyn a zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) s kapacitou 15 tisíc tun odpadu ročně.

Než ale k finálnímu rozhodnutí došlo, ozvala se v debatě celá řada názorů, které na projekt pohlížely z různých úhlů pohledů.

„Proti spalování odpadu obecně toho nemám tolik, ale na tomto místě (v Mařaticích pozn. red.) prostě ne,“ řekl například Jaroslav Ševčík (Česká pirátská strana), a jako jeden z protinávrhů předložil variantu, kde by byl topivem čistý plyn. I sociální demokrat Ivan Karpeles prohlásil, že spalování odpadů a likvidaci čistírenských kalů na území města považuje s ohledem na zdraví občanů za naprosto nepřijatelné.

„Na jednu stranu jsem velmi rád, že se nám podařilo začít řešit uhloprach a jeho spalování, na druhou stranu jsem smutný, kam se ta debata v poslední fázi posunula, kdy se bojíme hlasu lidu, tím že odmítáme opakované pokusy o vyhlášení místního referenda,“ uvedl mimo jiné Michal Dvouletý (Soukromníci Svobodní Nezávislí - Naplno pro Hradiště).

Podle Jana Zapletala (Nestraníci pro Hradiště) například existuje dost času na to zadat a vypracovat plán, jak se odpadu zbavit i jiným způsobem, než ho spalovat v CTZ.

„Bylo by dobré se také podívat na to, že odpad, který se tady na Slovácku produkuje, lze nechat likvidovat jinak a mimo Slovácko, u někoho, kdo ty kapacity nabízí,“ poznamenal Jan Zapletal.

Zuzana Vandame (TOP 09) upozornila kolegy zastupitele, že stojí před složitým rozhodnutím, kdy mají na jedné straně možnost posílit strategickou soběstačnost města, jak po stránce energetické, tak v oblasti likvidace komunálního odpadu. „Na druhé straně je nám tu předkládána možnost závislosti na jednom topném médiu, kterým je plyn, jehož cena, jak vidíme, může šplhat do závratných výšek,“ řekla zastupitelka.

Do širších souvislostí před hlasováním uvedla zastupitele vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje Jana Káčerová.

„Pokud se Hradiště rozhodne jít cestou ZEVO, tak celý ten záměr bude podléhat posouzení vlivu na životní prostředí v daném místě. Součástí toho budou studie dopadu na zdraví obyvatel, je tam rozptylová studie, je tam i posouzení vlivu dopravy v tom místě. Takže až poté, co tento proces proběhne a dopadne-li EIA dobře, bude možné přistoupit k dalším povolovacím krokům,“ vysvětlila Jana Káčerová.

Zastupitelstvo města vybíralo ze čtyř variant schválených na zastupitelstvu 14. června, z nichž dvě obsahovaly výstavbu kotlů a kogeneračních jednotek na zemní plyn a dvě využití těchto technologií v kombinaci se ZEVO o různé kapacitě (12 nebo 15 tisíc tun odpadu ročně).

Vzhledem k tomu, že všechny varianty vyhověly požadavku na razantní snížení současných dopadů provozu teplárny na životní prostředí, považovala rada města za rozhodující kritérium ekonomickou udržitelnost vybrané varianty. Vybranou variantu vyhodnotila jako nejvýhodnější již v červnu tohoto roku studie, jejímiž autory jsou odborníci z Ústavu procesního inženýrství VUT Brno.

„Schválená varianta má zajistit nejvýhodnější cenu tepla pro odběratele CTZ. Zároveň však umožní městu likvidovat komunální odpad v souladu s novou odpadovou legislativou a s velkou pravděpodobností i s nejnižšími možnými náklady, což se dotýká všech obyvatel města,“ okomentoval rozhodnutí starosta města, Stanislav Blaha.

Schválení uvedené varianty však město podmiňuje přihlášením ZEVO po jeho dokončení do jurisdikce zákona č. 76/2002 o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC).

„To znamená, že výstavba a provoz ZEVO by podléhaly nejpřísnějším požadavkům tohoto zákona na bezpečnost provozu a na ochranu životního prostředí. Přihlásit ZEVO do IPPC bylo zásadním požadavkem zástupců sdružení Čisté Hradiště a řady zastupitelů města,“ doplnil informaci mluvčí radnice Jan Pášma.

Valná hromada společnosti CTZ je podle jeho slov naplánovaná na 9. prosince. Pokud tam bude zvolená varianta kombinující plynové technologie a ZEVO definitivně odsouhlasena, zahájí společnost CTZ přípravu projektu a přípravu podkladů pro první administrativní krok, kterým je projednání vlivu záměru (ZEVO) na životní prostředí, tzv. proces EIA.

„V současné době se v teplárně v Mařaticích používá jako palivo hnědouhelných prach. Cílem změny paliva v teplárně je zejména zamezení prašnosti skládky uhlí, snížení emisí z teplárny a řešení odpadového hospodářství v Uherském Hradišti po zákazu skládkování,“ upřesnil Jan Pášma.

Přechod na jiné palivo by podle jeho slov měl zajistit dlouhodobě stabilní ceny tepla a minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů.