Zástupci obcí či policie se totiž o nelegálním jednání dozvídají pouze sporadicky.

„Znám člověka, který v kamnech musí pálit naprosto všechno. Z komína mu pravidelně vychází takový zapáchající dým, že se nedá dýchat,“ zmínil jeden z obyvatelů Tupes, který si právě kvůli sousedským pomluvám přál zůstat v anonymitě.

Podobné případy lze najít i v dalších obcích. „Ať je jaro, léto, podzim nebo zima, když přijedu k příbuzným na vesnici, skoro vždycky na nějakého paliče narazím. Horší je, že to jsou často jedni a ti samí,“ doplnila hradišťská studentka Zuzana Petrášková.

Pálení odpadů mohou znečišťovatelům „zatrhnout“ zástupci obcí. Jen málokdy k tomu ovšem mají příležitost. „Asi jako všude se i u nás najdou lidi, co občas něco zapálí. Stížnosti nebo připomínky od občanů ale nedostáváme. Pálení jsme řešili snad jen jednou před lety,“ vzpomněl babický starosta Miloslav Maňásek.

Stejnou zkušenost sdílí i bojkovická místostarostka Květoslava Ogrodníková. „Nechci říct, že by bylo všechno ideální, ale žádné stížnosti se zatím neobjevily,“ podotkla.

Lidé by podle vedoucího hradišťského oddělení ochrany prostředí Romana Šimečka neměli být k pálení lhostejní. Jedná se totiž o vážný zásah do životního prostředí. „Nelze to brát na lehkou váhu. Člověk by se rozhodně měl zkusit s původcem spalování domluvit. Pokud to není možné, určitě by to měl ohlásit na radnici, případně i městské policii,“ upozornil vedoucí.

Právě strážníci mohou na bezohledné „paliče“ vhodně zapůsobit. Podle staroměstského strážníka Josefa Kovalčíka stačí většinou pouze domluva. „Provinilcům můžeme udělit tisícikorunovou pokutu. Nikdy jsme této možnosti ale nevyužili. Dotyční byli zatím vždy rozumní a pálení okamžitě zastavili,“ uzavřel strážník.

Zákon č. 86/2002, Sb. o ochraně ovzduší, §3

(4) Spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2, je zakázáno.
(5) V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.