To jsou faktory, které zvyšují nebezpečí vzniku požárů. Riziko vzniku požáru a jeho rychlého rozšíření také roste, pokud noční oslavy provází teplé počasí, sucho nebo silný vítr.

Otevření přístaviště
Kam o víkendu? Čarodějky, odemykání řeky nebo zahradnické výstavy

Hasiči pro klidné a bezproblémové prožití oslav radí:

- rozmyslete umístění ohniště či místa pálení, které musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin.

- zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod.

- při umísťování ohniště je nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci. Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran.

- Nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.

- Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.

- Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte připravený dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole.

- Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné pro techniku hasičů.

- Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno.

- Oblíbenou zábavou je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

Při používání zábavní pyrotechniky:

- Používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu.

- Při používání zábavní pyrotechniky se vždy striktně držte přiloženého návodu k použití. S pyrotechnikou manipulujte opatrně, tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob ani majetku. Odpalujte ji proto co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár. Pozor zejména na střechy blízkých budov, ale i na suchou trávu, nebo stoh slámy.

- Nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně!

- Zvláště nebezpečná je pak situace, kdy se zábavní pyrotechnikou manipulují osoby pod vlivem alkoholu či jiných drog.

- Zábavní pyrotechnika rozhodně nepatří do rukou dětem!

„Při akcích organizovaných občany jako fyzickými osobami doporučujeme celou akci včas oznámit Hasičskému záchrannému sboru kraje. U právnických osob a podnikajících fyzických osob je tato povinnost dána zákonem,“ apeluje mluvčí hasičů Lucie Javoříková.