Nyní se zdá, že zahájení stavby Palačovské spojky je skutečně na dohled. Aktuální termín zní: rok 2022.

„Doufáme, že hned na jaře 2022 začneme stavět a v roce 2025 už se projedeme po nové čtyřpruhové komunikaci z Valašského Meziříčí do Palačova,“ upřesnil Karel Chudárek, ředitel zlínské Správy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Palačovská spojka je navrženou novou silnicí I/35 mezi Lešnou a Palačovem na pomezí Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Začíná za mimoúrovňovým křížením se silnicí III. třídy u Lešné, kde naváže na v září 2014 zprovozněnou rychlostní silnici I/35 vedoucí od Valašského Meziříčí.

Lešnou projíždí 55 tisíc aut týdně

Právě v dvoutisícové obci Lešná na dlouho slibovanou spojku čekají doslova jako na smilování. Dokud nebude v provozu, tisíce vozidel budou dál denně projíždět středem vesnice, kolem místní základní školy či doslova pod okny lešenského zámku.

„Palačovská spojka bude pro nás zásadní úleva a přínos ve smyslu odlehčení dopravy přes centrum obce. Zvláště u školy je doprava opravdu intenzivní,“ potvrzuje starosta Lešné Jaromír Zavadil.

Mapa znázorňující plánovanou trasu Palačovské spojky.Zdroj: vizualizace ŘSD

Vedení obce pravidelně každý rok sleduje, kolik vozů Lešnou ve směru od Valašského Meziříčí i od Palačova projíždí. Čísla nejsou nijak radostná. Za týden středem vesnice projede na 55 tisíc automobilů. To je téměř osm tisíc vozů každý den.

„Už v tuto chvíli platí zákaz průjezdu těžké techniky přes naši obec i kvůli únosnosti mostku, ale mnohdy to řidiči nedodržují,“ upozorňuje Jaromír Zavadil.

Doložit to může opět výsledky sčítání dopravy. Z nich vyplývá, že centrem vesnice projedou každý týden až tři tisíce nákladních vozů.

„Z toho je pět set až šest set vozů s vlekem,“ upřesňuje starosta Lešné.

Trasa Palačovské spojky, tak jak je navržená, Lešnou zcela míjí, vede dál kolem Choryňských rybníků a Poruby, aby se po necelých pěti kilometrech napojila na silnici I/48 v prostoru nové mimoúrovňové křižovatky Palačov.

Součástí stavby je i rekonstrukce dálnice D48 Dub–Palačov v délce čtyř kilometrů. Obě komunikace (I/35 a D48) jsou navržené jako čtyřpruhové směrově rozdělené silnice.

Přímo na Palačovské spojce zbudují stavební dělníci jedenáct mostů, vztyčí také více než dva kilometry protihlukových stěn. Vzniknou i koridory pro migraci zvěře. Předpokládaná cena stavby je více než 2,37 miliardy bez daně z přidané hodnoty.

Dopravní význam stavby

Stavba I/35 Lešná–Palačov je součástí výstavby dopravního připojení valašského regionu kapacitními komunikacemi na páteřní dálniční tah D1 Praha–Brno–Ostrava. Na trase stávající I/35 vede také evropský silniční tah Ev 442 hranice SR (Makov)–Valašské Meziříčí–Hranice–Olomouc–Hradec Králové–Liberec–Děčín.

Záměrem této stavby je převedení evropského silničního tahu využívaného zejména pro tranzitní dopravu ze stávající trasy I/35 na kapacitní čtyřpruhovou silnici I/35 v nové trase s napojením na D48 u Palačova.

Součástí stavby I/35 Lešná–Palačov je také rekonstrukce stávající silnice I/48 Bělotín–Český Těšín, respektive úsek Dub–Palačov. Stávající silnice I/48 patří do sítě dálnic a vede po ní evropský tah E462 Český Těšín–Bělotín–Olomouc–Brno.

V dotčeném úseku I/48 nevyhovuje stávající šířkové uspořádání a také nerovný povrch vozovky. Cílovým stavem je tedy sjednocení v celém úseku D48 na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici v kategorii dálnice.

Vybudováním kvalitního, kapacitního dopravního připojení komunikace I/35 na stávající dálnici D48 a páteřní dálniční tah D1 se vytvoří předpoklady pro další rozvoj valašského regionu. Zdroj: ŘSD

Video s vizualizací Palačovské spojky:

Zdroj: Youtube