Kdyby mu někdo v jeho třinácti letech řekl, že o pět let později bude stát jako jeden z pětice kamarádů se stejnými zájmy u kolébky Velkomoravanů, asi by se tomu s chutí zasmál. „V té době jsem chtěl létat popelářským autem do vesmíru, neboť jsem nevěděl, zda budu popelářem či kosmonautem. To sice trochu přeháním, ale každý kluk jednou zatouží stát se kosmonautem, popelářem či rytířem," vrací se Jaroslav s pousmáním do svého dětství.

Skupinka mladých mužů s hlubším zájmem o Velkou Moravu začala podle něj vznikat již při stavbě Archeoskanzenu Modrá, který byl veřejnosti zpřístupněn v červnu před devíti lety. „Postupně se skupina vykrystalizovala až v občanské sdružení, které bylo oficiálně založeno v roce 2005 a já se stal jeho jednatelem. Cílem Velkomoravanů je představit Velkou Moravu jako celek, přiblížit dobový život na ní se vším, co k ní náleží, a podat co nejucelenější obraz o tehdejší době," poodhaluje Jaroslav Křivánek filozofii občanského sdružení.

Neskrývá radost z toho, že Velkomoravané stále existují, členská základna se neustále rozrůstá a zdokonaluje. K nácviku bojových situací se Velkomoravané scházejí jen zřídka, ale poctivě se zato věnují individuálnímu tréninku. Jen jednou za čas se sejdou k tréninku skupinovému. Z profesionálního hlediska tkví výlučnost skupiny především v tom, že její členové jsou ve svých dovednostech všestranní. Ačkoliv každý z Velkomoravanů zastává regulérní občanské povolání, říká se, že jejich souboje, jako třeba při nedávné akci Boj o hradiště 2013, jsou pro ně druhým povoláním.

Kolikrát jste utrpěl při bojových ukázkách zranění? ptám se Jaroslava Křivánka. „Při divadelních vystoupeních jsem několikrát upadl na sekeru či meč. Nikdy to ale nebylo nic vážného. Pár stehů to vždycky napravilo," přiznává s úsměvem Jaroslav, kterému učarovala lukostřelba, gastronomie a vinařství. Skupina Velkomoravanů uspořádá v průměru ročně dvě soukromé akce a pět pro diváky. Zviditelnila se v Česku, na Slovensku a v Polsku.

„Na delší povídání by bylo, na jakých televizních pořadech a dokumentech či filmech jsme se podíleli.V posledním roce nás asi nejvíce zaměstnávali Cyril a Metoděj, kolem kterých se točilo několik filmování," přibližuje Jaroslav Křivánek stručně velmi bohatou a zajímavou činnost Velkomoravanů.

Související Tisíc osm set lidí vidělo ve skanzenu boje o hradiště