Jakmile paní souhlasila a distributor dorazil na návštěvu, žádal po ní kód elektroměru. Když mu paní oznámila, od koho odebírají plyn i elektřinu, konverzace se stočila na nabízení půjčky. Poté co seniorka odmítla a dodala, že má našetřeno, muž neváhal a začal jí nabízet spotřebič na úsporu elektrické energie.

Paní se duchapřítomně obrátila na Městskou policii, která se událostí začala blíže zabývat. „Nezávazně na tom mě před dvěma předcházejícími dny kontaktoval známý z Hluku, že mu nějaký muž u Tesca v Uherském Hradišti nabízel tentýž spotřebič za poloviční cenu. Jakmile muž taktně odmítl, obdržel leták, který si uschoval a poté mi jej předal. Paní mi potvrdila, že se jedná o stejné zařízení,“ uvedl Jaroslav Merta, vedoucí Městské policie v Hluku.

„V tomto případě se nejedná o věc natolik zásadní a nebezpečnou, spoléháme tedy na práci Městské policie,“ poznamenal starosta Hluku Martin Křižan.

Policie v Hluku z preventivních důvodů pořádá přednášky s lidmi důchodového věku, při nichž téma podomního prodeje stále znovu otevírá a vede obousměrný dialog. Místní senioři tak cítí morální podporu a vědí, jak v nastalé situaci reagovat. Přesto se najdou skryté cestičky, kudy si prodejci svými ošidnými praktikami cestu k seniorům najdou a využijí jejich neznalosti či slabosti.

„Množí se případy, kdy dodavatel zneužil názvu oficiálních institucí, nebo alespoň vyvolal dojem, že není podnikatelem, ale jakýmsi „kontrolorem energií“ či „servisem pro spotřebitele“,“ konstatovala v tiskové zprávě Sdružení na ochranu spotřebitele (SOS).
S podobnými nekalostmi se občané Hluku setkali již počátkem roku 2017, kdy Městská policie uveřejnila zprávu o pohybu prodejců nabízejících přepracování smluv na dodávku energií. Tito prodejci se snažili po předchozím telefonickém hovoru vnutit přímo do bytu a slovní manipulací přimět občany sepsat nevýhodné smlouvy.

Zakoupili jste zboží, které neplní svou funkci?
Využijte možnost odstoupení od smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 téhož zákona, pro podstatné porušení smlouvy. Podle tohoto ustanovení se jedná o porušení povinnosti.

Jakou cestou může SOS pomoci obelhanému zákazníkovi?
Sdružení je schopno spotřebiteli poradit postup, při řešení nastalé situace a případně pomoci sepsat potřebné dokumenty (odstoupení od smlouvy, výpovědi nebo přímo předžalobní výzvy). 

Doporučení před zakoupením zboží
Podle § 15 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má prodávající povinnost zboží předvést a vyzkoušet. Tak kupující eliminuje nebezpečí zakoupení zboží, které neplní svou funkci. Dále pak ověřením totožnosti druhé strany. V případě, že spotřebitel nakupuje například na internetu, musí vědět, s kým smlouvu uzavírá a jak především s druhou stranu kontaktovat. Samozřejmě je důležité i užít selského rozumu. Spotřebitel by měl vždy sám zvážit, zda se mu vyplatí pozvat si domů podomního prodejce, kterého vidí poprvé v životě, nebo si danou věc prostě zajít koupit do obchodu, kde to zná. 

Autorka: Lucie Tučková