„Každoročním vypouštěním stáda ovcí a koz počátkem května, ale i jinými akcemi v průběhu roku, se snažíme dostat Rochus jako takový do povědomí široké veřejnosti. Dnes se jednalo spíše o symbolické vypuštění malého stádečka domestikovaných přežvýkavců, chovaných pro vlnu a mléko, zčásti také pro maso,“ informoval ředitel společnosti Park Rochus Jan Blahůšek.

Bez okolků prozradil, že pastevec Vojtěch Molek má ještě většinu ovcí doma, čekající na stříhání vlny. Od poloviny května budou pastviny na jarošovské a mařatické straně Rochusu spásány ovcemi a kozami po celou pasteveckou sezonu na ploše 22 hektarů, což je jedna třetina z celkové plochy areálu.

Ačkoliv pastviny byly na Rochusu otevřeny už podeváté, v takzvaném muzeu v přírodě se akce konala teprve počtvrté. V roce 2016 to bylo týden před jeho slavnostním otevřením, ale do tří nových expozičních objektů se tehdy mohli lidé jen nakouknout.

„Dnešní program etnograficky přibližuje období od začátku května do červnového slunovratu. V usedlostech ukazují šikovné ženy návštěvníkům výrobu tvarohu z mléka, zpracování ovčí vlny, a protože je máj lásky čas, tak se tu pečou srdíčka a děti i dospělí si je mohou nazdobit. Ten, kdo je zrovna v rozpuku lásky, může si u nás upéct srdíčko, přinést si jej domů a něco si jím třeba vyžehlit,“ řekl s pousmáním Jan Blahůšek.

Tahákem akce bylo stavění patnáctimetrové májky. O nazdobení a opentlení věnce a zeleného borového vršku se postaraly děvčice z mařacké chasy a souboru Cifra, postavení symbolu jara tradičním způsobem bylo dílem mužů ze spolku Mařaťané. Při stavění májky pěly slovácké písničky krojované děvčice a hrála jim k tomu cimbálová muzika Jiřího Eidensteinera.

Pro kluky a holky přichystalo tvořivé dílny, naučné a zábavné aktivity Přírodovědné centrum Trnka s Centrem ekologické výchovy Žabka.